ขอนแก่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภูมิปัญญาไทย

25 พ.ย. 2561 เวลา 2:19 น.

ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ขอนแก่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภูมิปัญญาไทย

ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

การนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือที่ชาวชุมชนเรียกว่า รถซาเล้ง เพื่อท่องเที่ยวภายในเส้นทางการท่องเที่ยวที่คนในชุมชมนั้นได้ออกแบบและกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปรสภาพจนกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี

ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศให้ 114 หมู่บ้าน ใน 26 อำเภอของจังหวัดเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วโดยทั้งหมด

ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สำหรับ 114 หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ของจังหวัดขอนแก่น ได้ถูกกำหนดไว้ในเส้น 7 เส้นทาง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสายไหม เส้นทางธรรมชาติสดใสหินช้างสี เส้นทางตามรอยปฐพีไดโนเสาร์ เส้นทางย้อนรอยตำนานไก่ย่าง เส้นทางคารวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางใกล้ชิดอารยธรรม สู่ธรรมชาติ และเส้นทางตามรอยพระอริยะ

ช่วงนี้จะพาไปชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ขอนแก่น ได้กำหนดให้ 114 หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีการนำเสน่ห์และวิถีของคนในชุมชนมาจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวนวัตวิถี กำลังเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะนอกจากการได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิดแล้ว นักท่องเที่ยวยังคงได้ลงมือทำ และได้พบปะพูดคุยและร่วมกิจกรรมต่างๆที่คนในชุมชนนั้นกำหนด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่นแบบนี้

ปัจจุบัน การท่องเที่ยว นวัตวิถี กำลังเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะนอกจากการได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิดแล้ว นักท่องเที่ยวยังคงได้ลงมือทำ และได้พบปะพูดคุยและร่วมกิจกรรมต่างๆที่คนในชุมชนนั้นกำหนด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่นแบบนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด