Breaking ข่าว

“ไทย” TOP 10 ท่องเที่ยวโลก สร้างรายได้รวมสูงสุดอาเซียน

วันที่ 18 เม.ย. 60 — เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ สื่อในเครือ "สปริง กรุ๊ป" รายงานว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างรายได้ 301,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน หรือ 11.8% ของจีดีพีรวม ปี 2559 โดยการท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างรายได้รวมต่อจีดีพี ปี 2559 สูงสุดในอาเซียน ทั้งจากรายงานฉบับใหม่ของสภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council : WTTC) ระบุว่า อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของไทยขยายตัวเกือบ 11% ในปี 2559 และอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก ที่จะมีการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงทศวรรษหน้า โดยเติบโตถึง 6.5% ต่อปี

แชมป์รายได้สูงสุดในอาเซียน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ 2.9 ล้านล้านบาท (8.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย หรือ 20.6% ของจีดีพีรวม ปี 2559 ซึ่งเมื่อเทียบกับอีก 9 ประเทศในอาเซียน จะเห็นชัดเจนว่า "มีการเติบโตมากที่สุด" รองมาเป็นฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย นอกจากนี้ การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของไทยยังสร้างตำแหน่งงานกว่า 15% ของการจ้างงานทั้งหมด 5.7 ล้านตำแหน่งทั่วประเทศด้วย

 

tp23-3253-a-696x580

 

ในรายงานยังบอกอีกว่า ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยขยายตัว 13% คิดเป็นรายได้เข้าประเทศ 1.9 ล้านล้านบาท (5.37 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือ 19.2% ของรายได้จากการส่งออกรวมในปี 2559 โดยในปี 2559 ไทยมีการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวรวมมูลค่า 245.5 แสนล้านบาท (7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือราว 7.1% ของการลงทุนทั้งหมดในประเทศ ซึ่งเม็ดเงินลงทุนก้อนนี้ไม่เพียงกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ในอีกมุมหนึ่ง จำนวนคนไทยก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นถึง 10.7%

10 ปี รายได้ 5.9 ล้านล้าน

ขณะที่ ในปี 2560 รายงานนี้ยังได้คาดการณ์ว่า สัดส่วนของรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยต่อจีดีพีจะขยายตัว 6.9% และขยายตัว 6.5% ต่อปี ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ถึงระดับ 5.9 ล้านล้านบาท (169.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เท่ากับ 1 ใน 3 ของจีดีพีรวมของประเทศ ส่วนจำนวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคาดว่า จะขยายตัว 6.9% ในปี 2560 เป็น 6.1 ล้านตำแหน่ง และคาดว่า จะเพิ่มขึ้น 4.6% ทุกปี คิดเป็นการจ้างงาน 9.6 ล้านตำแหน่ง เมื่อถึงปี 2570 (24.98% ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ) เท่ากับว่า จะมีตำแหน่งงานใหม่อีก 3.9 ล้านอัตรา ในภาคการท่องเที่ยวของไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า

ส่วนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างที่พำนักในประเทศ คาดการณ์ว่า จะเติบโตอีก 10.3% ในปี 2560 และอีก 7.3 ต่อปี ระหว่างปี 2560-2570 ที่จะมีมูลค่ารวมถึง 4.2 ล้านล้านบาท (1.19 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือเท่ากับ 29.7% ของมูลค่าการส่งออกรวมในปีเดียวกัน อัตราการขยายตัวนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 4.3% ซึ่งเป็นการยืนยันว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ย้ำบริหารจัดการผลกระทบ

ทั้งสิ่งที่มีความสำคัญของการมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า โครงสร้างพื้นฐานจะสามารถรับมือกับนักท่องเที่ยวและเพื่อสร้างหลักประกันว่า ไทยจะต้องมีการบริหารจัดการผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน สภาพแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วย

นายเดวิด สโคว์ชิลล์ ประธานบริการของ WTTC กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในอันดับต้น ๆ รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาคส่วนนี้ และการลงทุนจนถึงปัจจุบัน ก็ให้ผลตอบแทนที่ดี ขณะที่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยต้องดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืนต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 (ปี 2560-2564) เพื่อให้สามารถคุ้มครองและรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไว้

จากรายงานดังกล่าว ชี้ชัดว่า นับจากนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ยังคงมีการเติบโตในระดับสูงต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ต้องกังวลคือ ไทยจะบริหารจัดการผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

– จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,253 วันที่ 16-19 เม.ย. 2560 –