ปรับตัวสู้ๆๆ !! ไปรษณีย์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง แห่งแรกที่ศูนย์แจ้งวัฒนะ

11 ธ.ค. 2561 เวลา 2:10 น.

หลังจากบริษัทไปรษณีย์ไทย ประกาศปรับอัตราค่าบริการส่ง EMS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 โดยของฝากน้ำหนัก 3 -20 กิโลกรัมเป็นต้นไป เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนอื่นๆ ในยุคนี้ จึงนำร่องเปิดศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ที่ถ.แจ้งวัฒนะ ตลอด 24 ชม.

นางนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ 24 ชั่วโมง แห่งแรกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ (EMS) แจ้งวัฒนะ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอี-คอมเมิร์ซ ที่ทำงานประจำและประชาชนทั่วไป ที่มีปริมาณการส่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพบริการ ก้าวสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รักษาฐานลูกค้า สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ลดต้นทุนการส่งสินค้า และช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง ตลอดจนสร้างความคึกคักแก่เศรษฐกิจโดยรวมประเทศ

สำหรับบริการขนส่งด่วนในประเทศ มีการแข่งขันสูงและมีการเติบโตโดยเฉลี่ยใน 2-3 ปีนี้ ประมาณ 18% ซึ่งบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ของไปรษณีย์ไทยเป็นบริการหลักที่สร้างรายได้และมีปริมาณงานสูง และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไปรษณีย์ไทย จึงจำเป็นจะต้องรักษาและเพิ่มลูกค้าใหม่ สำหรับอัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ในประเทศที่ปรับลดราคา จะเริ่มตั้งแต่การส่งที่มีพิกัดน้ำหนัก 3 กิโลกรัมถึง 20 กิโลกรัม โดยราคาที่ปรับลดเริ่มต้นที่ 5 บาท และลดสูงสุดที่ 115 บาท พร้อมกับให้ส่วนลดกับผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

หลังจากบริษัทไปรษณีย์ไทย ประกาศปรับอัตราค่าบริการส่ง EMS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 โดยของฝากน้ำหนัก 3 -20 กิโลกรัมเป็นต้นไป เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนอื่นๆ ในยุคนี้ จึงนำร่องเปิดศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ที่ถ.แจ้งวัฒนะ ตลอด 24 ชม.

หลังจากบริษัทไปรษณีย์ไทย ประกาศปรับอัตราค่าบริการส่ง EMS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 โดยของฝากน้ำหนัก 3 -20 กิโลกรัมเป็นต้นไป เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนอื่นๆ ในยุคนี้ จึงนำร่องเปิดศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ที่ถ.แจ้งวัฒนะ ตลอด 24 ชม.

หลังจากบริษัทไปรษณีย์ไทย ประกาศปรับอัตราค่าบริการส่ง EMS ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 โดยของฝากน้ำหนัก 3 -20 กิโลกรัมเป็นต้นไป เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนอื่นๆ ในยุคนี้ จึงนำร่องเปิดศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ที่ถ.แจ้งวัฒนะ ตลอด 24 ชม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด