สมาคมค้าปลีกไทยเห็นด้วย ทอท. ซอยสัมปทานดิวตี้ฟรี

22 ก.พ. 2562 เวลา 5:06 น.

สมาคมค้าปลีกไทยเห็นด้วย หลังบอร์ด ทอท. แยกสัญญาบริหารที่สนามหรือดิวตี้ฟรี ออกเป็น 3 สัญญา เพื่อลดการผูกขาด

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมค้าปลีกไทย เห็นด้วยที่บอร์ดทออ. หรือ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แยกสัญญาในการให้สิทธิบริหารพื้นที่ให้บริการในสนามบินแต่ละแห่งออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ออกจากกัน

สมาคมค้าปลีกไทยเห็นด้วย หลังบอร์ด ทอท. แยกสัญญาบริหารที่สนามหรือดิวตี้ฟรี ออกเป็น 3 สัญญา เพื่อลดการผูกขาด

ที่ผ่านมาสมาคม ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะกำหนดเกณฑ์ให้เป็นแบบรายเดียว (Master Concession) และควรเปิดแยกประมูลตามหมวดหมู่สินค้าอย่างน้อย 4 หมวด ได้แก่ น้ำหอมและเครื่องสำอาง,แฟชั่นและเสื้อผ้า, แอลกอฮอล์และยาสูบ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรเปิดประมูลหลายราย ลดการผูกขาด ไม่มีระยะเวลาสัมปทานยาว ยิ่งมีหลายรายยิ่งมีความโปร่งใส แข่งขัน Service

สมาคมค้าปลีกไทยเห็นด้วย หลังบอร์ด ทอท. แยกสัญญาบริหารที่สนามหรือดิวตี้ฟรี ออกเป็น 3 สัญญา เพื่อลดการผูกขาด

ภาครัฐหรือ ทอท.ควรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่า 30% โดยกำหนดระยะเวลาสัมปทานคราวละ 5-7 ปี แต่หาก ทอท. ระบุว่าบริหารจัดการยุ่งยากก็ควรจ้างเอเยนซี่มาบริหารแทน เพราะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงมากนัก และเพื่อให้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย ด้วยศักยภาพของไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากปีละประมาณ 60 ล้านคน และกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงอันดับหนึ่งของจุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่กลับทำรายได้จากการช้อปปิ้งต่ำมาก เพราะมีผู้บริหารดิวตี้ฟรีเพียงรายเดียว หากมีหลายรายเข้ามาบริหารพื้นที่ให้มีความหลากหลากก็เชื่อว่าจะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และผลประโยชน์เข้ารัฐมากขึ้นแทนที่จะให้รายเดียวผูกขาดอย่างปัจจุบันที่ให้ผลตอบแทนราว 15-19%

เมื่อเปรียบสนามบินอื่นมีผู้ประกอบการดิวตี้ฟรี ได้แก่ สนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ มีผู้บริหารดิวตี้ฟรี 12 ราย สนามบินฮ่องกง 4 ราย สนามบินชางงี สิงคโปร์ 3 ราย สนามบินนาริตะ 4 ราย แม้แต่กัมพูชา 3 ราย โดยสนามบินอินชอนมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพียง 1 ใน 3 ของไทย แต่มีผู้ประกอบการมากกว่าไทย

สมาคมค้าปลีกไทยเห็นด้วย หลังบอร์ด ทอท. แยกสัญญาบริหารที่สนามหรือดิวตี้ฟรี ออกเป็น 3 สัญญา เพื่อลดการผูกขาด

อย่างไรก็ตามสมาคมต่อจากนี้ จะเฝ้าจับตาสถานการณ์การประมูล รายละเอียดเงื่อนไขของการประมูล ตลอดจนกระบวนการในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและการเปิดซองประมูล และรวมถึงกระบวนการหลังการประมูล ทุกขั้นตอน ที่ต้องโปร่งใส เป็นธรรมและ ตรวจสอบได้ สมาคมฯขอย้ำจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดว่า ไม่ว่าผลของการประมูลจะเป็นอย่างไร สมาคมฯยังคงยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด