ข่าว

สรรพากร ปรับแนวรีดภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

กรมสรรพากร เตรียมออกประกาศใหม่ ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากให้ผู้ฝากเงิน 80 ล้านบัญชี แต่ให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลเงินฝากทุกบัญชีมาที่กรมฯ ก่อนที่กรมสรรพากรจะส่งข้อมูลให้หักดอกเบี้ยในกรณีที่เข้าข่าย

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า กรมสรรพากรจะออกประกาศยกเว้นการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ 80 ล้านบัญชี โดยผู้ฝากเงินไม่ต้องทำอะไร ก็จะได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก หากรวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท

โดยประกาศใหม่ จะกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชี มาให้กรมสรรพากร เพื่อประมวลผลว่า ผู้ฝากเงินรายใดมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 20,000 บาท จากนั้นกรมสรรพากรจะส่งข้อมูลกลับไปให้ธนาคารพาณิชย์ทำการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 15% ให้แก่กรมสรรพากร

แต่หากผู้ฝากเงินรายใดไม่ประสงค์จะให้ธนาคารพาณิชย์นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากให้กรมสรรพากร สามารถแจ้งกับธนาคารพาณิชย์ได้ แต่ธนาคารเจ้าของบัญชีจะทำการหักดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดให้แก่กรมสรรพากร แม้ว่าผู้ฝากเงินจะมีรายได้จากดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาทก็ตาม หากผู้ฝากเงินเห็นว่าไม่มีภาระดอกเบี้ยเงินฝากต้องเสียภาษี ก็ให้มาขอยื่นคืนภาษีตอนสิ้นปีภาษีได้

สำหรับการนำส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ให้กับกรมสรรพากรนั้น จะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อกรมสรรพากรจะประมวลผลและส่งให้ธนาคารพาณิชย์เก็บภาษีดอกเบี้ยผู้ที่เข้าข่าย ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ซึ่งใน 80 ล้านบัญชี มีไม่ถึง 1% ที่มีภาระต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากส่วนนี้