ข่าว

จ่อเพิ่มโทษ! แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร คนขับปรับ 5 พัน เจ้าของ 5 หมื่น

กรมการขนส่งทางบก แก้กฎหมายดัดหลังแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร จ่อเพิ่มบทลงโทษ!ปรับคนขับ 5 พัน เจ้าของรถ 5 หมื่น และพักใช้ใบอนุญาตคนขับที่แสดงกริยาไม่เหมาะสม หนักสุดถึงขั้นเพิกถอนใบขับขี่ หากกระทำผิดรูปแบบมิจฉาชีพ และทำร้ายร่างกาย

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผย กรมการขนส่งทางบก ได้มีการเดินหน้าแก้ปัญหาปัญหาแท็กซี่สาธารณะ ทั้งเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสาร การแสดงกริยามารยาท และ การกระทำผิดต่อผู้โดยสาร

ด้วยการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมาย ด้วยการให้รวม ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เข้าด้วยกัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น

โดยกฎหมายใหม่นี้ หากแท็กซี่รายใดปฏิเสธผู้โดยสาร พนักงานขับรถมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท และ ผู้ประกอบการปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ส่วนความผิดเรื่องมารยา จะมีการพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขับรถ 15-30 วัน เข้ารับอบรบมารยาทด้านการให้บริการไม่ต่ำกว่า 3 ชม.  หากกระทำผิดซ้ำจะลงโทษให้หนักขึ้น เช่น พักใช้ใบขับขี่ 3-6 เดือน รวมทั้งพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่ หากกระทำผิดรูปแบบมิจฉาชีพ และทำร้ายร่างกาย