ข่าว

สทท. คาดการณ์ ไตรมาส 3 นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ7.06

สทท. คาดการณ์ ไตรมาส 3 นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ7.06 แนะภาครัฐใช้มาตรการสิทธิประโยชน์ กระตุ้นการท่องเที่ยว

 

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. แถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2562 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 2 / 2562 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในภาค การท่องเที่ยวปีนี้ยังคงขยายตัวและไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมากนักซึ่งภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ผ่านมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศรวมถึงมีมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่สำคัญทางการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa on arrival) ออกไปเพิ่มเติมอีก 6 เดือนและการอนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายเมืองหลักเมืองรองลดหย่อนภาษี

ทั้งนี้จากการสำรวจความเห็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 100 เท่า คาดการณ์ไว้จากไตรมาสก่อน สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างทรงตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2561 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความกังวลมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญและภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังซบเซาทำให้กำลังซื้อลดลง ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวดีกว่าปกติจากการเข้าถึงข้อมูลเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีมากยิ่งขึ้นและกิจกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ ในไตรมาสที่ 3/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.70 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06 จากปี 2561 และในปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 40.06 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 จากปี 2561

ทั้งนี้ สทท. จึงขอเสนอให้ภาครัฐควรร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและกิจกรรมการตลาดอื่นๆ สนับสนุนให้มีการศึกษาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนและทุกจังหวัดพัฒนา และระบบคมนาคมขนส่งให้มีทางเลือกที่หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ ไปอย่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ง่ายขึ้น