ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่วยงานแนะนำร้านค้า-นักท่องเที่ยวใช้เงิน ”ชิมช้อปใช้”

29 ก.ย. 2562 เวลา 6:42 น.

ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่ยงาน กรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย, ททท. ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยง ผิดวัตถุประสงค์ เชิญสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโคงการ ”ชิมช้อปใช้” พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา ร้านค้า การใช้เงินหลังเกิดปัญหา ทั้งการใช้เงิน รับชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”

 

ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่ยงาน กรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย, ททท. ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยง ผิดวัตถุประสงค์ เชิญสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโคงการ ”ชิมช้อปใช้” พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา ร้านค้า การใช้เงินหลังเกิดปัญหา ทั้งการใช้เงิน รับชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย และททท. ลงพื้นที้ จำหน่ายสินค้าในโครงการ “ชิมช้อปใช้” หลังจากในวันที่ 27 ก.ย. ผู้ลงทะเบียนได้เร่ิมใช้สิทธิ์ออกไปซื้อสินค้า และบริการจำนวนมาก บางคนยังไม่ได้รับ SMS หรือได้รับ SMS แต่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เมื่อได้โหลดแอ็ป “เป๋าตัง” จึงนำผู้บริหาร ธ.กรุงไทย และ ททท. ร่วมชี้แจง แนวทางการใช้เงินในแอปเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อประชาชน และผู้สนใจใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่ยงาน กรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย, ททท. ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยง ผิดวัตถุประสงค์ เชิญสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโคงการ ”ชิมช้อปใช้” พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา ร้านค้า การใช้เงินหลังเกิดปัญหา ทั้งการใช้เงิน รับชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”

สำหรับนักท่องเที่ยวยังติดปัญหาหลายด้าน ทั้งการออกไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง หลายกรณีพบว่า การชำระเงินซื้อสินค้า ร้านค้าได้รับเงินไม่สำเร็จเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ทางกระทรวงการคลังฯ ย้ำว่า ผู้ลงทะเบียน เปิดมือถือให้ระบุสถานที่ บนสมาร์ทโฟน หรือโลเคชั่น เซอร์วิส กับแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ระบบได้ทำการตรวจสอบ รับรู้ถึงพิกัดในจังหวัดออกไปท่องเที่ยว เพราะระบบการรับชำระเงิน เชื่อมโยงกับโลเคชั่น เซอร์วิสบนโทรศัพท์ ดังนั้น ขอย้ำเตือนว่า หากปิดโลเคชั่น เซอร์วิส หรือร้านค้าไม่ แชร์สถานที่ตั้ง จะไม่สามารถชำระสินค้าได้ กรณีผู้ผ่านการตรวจสอบได้รับสิทธิ์ แต่ไม่สามารถยืนยันตัวตน ผ่านการแสดงใบหน้า ขอให้เดินทางไปยังสาขากรุงไทยบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เพราะบางคน มีใบหน้าแตกต่างจากบัตรประชาชน อาจกระทบต่อการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์

ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่ยงาน กรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย, ททท. ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยง ผิดวัตถุประสงค์ เชิญสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโคงการ ”ชิมช้อปใช้” พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา ร้านค้า การใช้เงินหลังเกิดปัญหา ทั้งการใช้เงิน รับชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”

ผู้บริหาร 3 หน่วยงานยังรณรงค์เชิญร้านค้าให้มาเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม หลังได้ขยายเวลาสมัครออกไปถึง 15 ต.ค. 62 ล่าสุดได้มีร้านค้าใหม่สมัครร่วมโครงการประมาณ 80,000 ร้านค้า เมื่อร่วมกับร้านค้าเดิมที่ติดตั้งเครื่อง EDC และแอป ”ถุงเงิน” จำนวน 80,000 ร้านค้า รวมมีร้านค้าร่วมโครงการ 160,000 ร้านค้า และกำชับร้านค้า ห้ามขายสินค้าผิดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะต้องการให้ร้านค้า, ร้านอาหาร, ที่พัก, โรงแรม, รีสอร์ท ที่ร่วมโครงการในจังหวัดที่ลงทะเบียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงต้องดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มการจำหน่ายสินค้าให้ถูกต้องวัตถุประสงค์ ทั้งพาณิชย์จังหวัด กรมบัญชีกลาง ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจ และชูป้ายรณรงค์ขายสินค้าให้ตรงวัตถุประสงค์และเข้าร่วมสมัครเพิ่มเติม

ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่ยงาน กรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย, ททท. ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยง ผิดวัตถุประสงค์ เชิญสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโคงการ ”ชิมช้อปใช้” พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา ร้านค้า การใช้เงินหลังเกิดปัญหา ทั้งการใช้เงิน รับชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”

สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร 02-2706400 กด 7 , App “เป๋าตัง” ติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร 02-1111144 และข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่ยงาน กรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย, ททท. ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยง ผิดวัตถุประสงค์ เชิญสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโคงการ ”ชิมช้อปใช้” พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา ร้านค้า การใช้เงินหลังเกิดปัญหา ทั้งการใช้เงิน รับชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”

ผู้ช่วย รมต. ประจำสำนักนายกฯ จับมือ 3 หน่ยงาน กรมบัญชีกลาง, ธ.กรุงไทย, ททท. ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยง ผิดวัตถุประสงค์ เชิญสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโคงการ ”ชิมช้อปใช้” พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา ร้านค้า การใช้เงินหลังเกิดปัญหา ทั้งการใช้เงิน รับชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง”

 

ภาพประกอบ : ข่าวสารเมืองปราการ v2