จ่อชง ครม. อนุมัติต่อสัมปทานบีทีเอส 30 ปี

02 พ.ย. 2562 เวลา 8:20 น.

ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 ปี จ่อเสนอ ครม.เห็นชอบ หวังประชาชนเดินทางโครงข่ายเดียวกัน แย้มค่าโดยสารถูกประชาชนเข้าถึงได้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบรายละเอียดของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การต่อสัมปทานประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งในเรื่องของการบริการที่เดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันทั้งเส้นทาง และค่าโดยสารที่เหมาะสมประชาชนเข้าถึงได้

ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 ปี จ่อเสนอ ครม.เห็นชอบ หวังประชาชนเดินทางโครงข่ายเดียวกัน แย้มค่าโดยสารถูกประชาชนเข้าถึงได้

ทั้งนี้ ครม.เศรษฐกิจ ได้มีการเห็นชอบในหลักการทั้งหมดเบื้องต้นและเตรียมที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป “ในการพิจารณาให้อยู่ตามหลักการที่ คสช.ได้มี ม.44 ที่ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมากําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการส่วนต่อขยายที่ 2"

ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 ปี จ่อเสนอ ครม.เห็นชอบ หวังประชาชนเดินทางโครงข่ายเดียวกัน แย้มค่าโดยสารถูกประชาชนเข้าถึงได้

นอกจากนี้ การดําเนินการเจรจาร่วมกับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีการพิจารณาข้อปัญหาที่ผ่านมาที่ ยังแบ่งเป็นช่วงเป็นตอนทำให้ประชาชนอาจต้องเปลี่ยนขบวนหลายช่วง และค่าโดยสารยังมีราคาสูง โดยหากค่าโดยสาร 150 บาทก็คงสูงเกินไป เรื่องนี้ให้ กทม. และมหาดไทยไปหารือก่อนที่จะเสนอให้ ครม.เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจต่อไป การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน (S6) เพื่อขยายรางรถไฟฟ้าจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจให้รอผลการหารือจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องพิจารณาผลกระทบจากการก่อสร้างซึ่งต้องมีการก่อสร้างเพิ่มและขยายสถานีซึ่งจะส่งผลกระทบกับการเดินทางและประชาชนโดยรอบซึ่งต้องรอผลการศึกษาในด้านนี้อีกครั้ง

แหล่งข่าวจากที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ เผยว่า ในส่วนอัตราค่าโดยสารที่ประชุมฯ ยืนยันให้ใช้ราคาไม่เกิน 65 บาทตลอดสายซึ่งเป็นราคาที่กรุงเทพมหานครได้มีการนำเสนอมาตั้งแต่แรกเนื่องจากราคานี้เป็นราคาที่ประชาชนทั่วไปสามารถจ่ายได้สำหรับการเดินทาง ทั้งนี้ การต่ออายุสัมปทานเดินรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เป็นการต่ออายุสัมทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดสัมปทานรถไฟฟ้าที่บีทีเอสได้รับครอบคลุมเส้นทางช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน ซึ่งเป็นช่วงที่เอกชนได้รับสัมปทานลงทุนและบริหารการเดินรถ 30 ปี และอายุสัมปทานจะสิ้นสุดลงในปี 2572

ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 ปี จ่อเสนอ ครม.เห็นชอบ หวังประชาชนเดินทางโครงข่ายเดียวกัน แย้มค่าโดยสารถูกประชาชนเข้าถึงได้

ในขณะที่ส่วนต่อขยายช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง และสะพานตากสิน-บางหว้า เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร และจ้างบีทีเอสเดินรถ และส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต-คูคต ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และโอนโครงสร้างพื้นฐานให้กรุงเทพมหานคร

โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีภาระหนี้จะการลงทุนก่อสร้างส่วนต่อขยาย การลงทุนระบบอาณัติสัญญา และการรับโอนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางจาก รฟม.รวม 73,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาระดอกเบี้ย) ซึ่งทำให้กรุงเทพมหานครเลือกใช้วิธีการจ้างให้บีทีเอสเป็นผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบ และต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าหมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน ที่บีทีเอสได้รับสัมปทานลงทุนทั้งหมด 30 ปี สิ้นสุดปี 2572 ต่อไปอีก 30 ปี ถึงปี 2602 จะทำให้บีทีเอสได้รับสัมปทานรวม 60 ปี