ข่าว

น้ำมันพุ่งรับปัญหาตะวันออกกลาง ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาทุกชนิด +50 สต.

วันพรุ่งนี้ (6 ม.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท. และบางจากฯ จะปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซลทุกชนิด +50 สต. ยกเว้น E85 +30 สต. ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในกทม. และปริมณฑล เป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ26.45 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.18 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 23.44 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.04 บาท

ดีเซล ลิตรละ 27.39 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 25.39 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 24.39 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)