ราคาน้ำมัน 11 ม.ค. 63 แก๊สโซฮอล์ +60 สต. ดีเซล +50 สต.

10 ม.ค. 2563 เวลา 9:52 น.

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามการเก็บเงินเข้ากองทุน้ำม้นฯ เพิ่มลิตรละ 1 บาท แต่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง จึงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ +60 สต. กลุ่มดีเซล +50 สต.

วันพรุ่งนี้ (11 ม.ค. 63) ปตท. และบางจาก จะปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น +60 สต. ยกเว้น E85 +80 สต. กลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น +50 สต. ดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.75 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.48 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 23.74 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.69 บาท

ดีเซล ลิตรละ 27.89 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 25.89 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 24.89 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

สำหรับการขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กบน.) วันนี้ (10 ม.ค. 63) ที่มีมติเก็บเงินกองทุนน้ำมันสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อลิตร มีผล 11 ม.ค. 2563 ซึ่งราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลงมาก ทำให้กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เมื่อหักลบกันแล้ว จึงปรับราคาน้ำมันตามราคาข้างต้น

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามการเก็บเงินเข้ากองทุน้ำม้นฯ เพิ่มลิตรละ 1 บาท แต่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง จึงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ +60 สต. กลุ่มดีเซล +50 สต. ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามการเก็บเงินเข้ากองทุน้ำม้นฯ เพิ่มลิตรละ 1 บาท แต่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง จึงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ +60 สต. กลุ่มดีเซล +50 สต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด