Breaking ข่าว

นักกฎหมายแนะแนวโน้มหลังไทยได้ ‘tier 2’

 

วันที่ 28 มิ.ย. 60 — นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในฐานะอดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษย์ ด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ซึ่งติดตามปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ได้ประเมินว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ไทยยังมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และได้รับการแก้ไขไม่ลุล่วงในเรื่องการค้าผู้หญิงและเด็กเพื่อค้าประเวณี การค้ามนุษย์ในการใช้แรงงานประมง รวมทั้งการค้ามนุษย์โรฮิงญา แต่จากความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย เชื่อว่า ไทยจะอยู่ในระดับ tier 2 watchlist หรือในระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษต่อไป หรือดีที่สุดจะอยู่ในระดับ tier 2 คงไม่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ tier 1  

 

 

ด้าน รัฐบาลไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อไป รวมทั้งจะร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสำเร็จที่สมบูรณ์ขึ้น 

 

 

รวมทั้งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ทางการไทยได้สร้างขึ้นในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การดำเนินคดีผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต การป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ การคุ้มครองเหยื่อและพยาน และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน