โควิด-19 ฉุด GDP โตแค่ 0.5% ต่ำสุดรอบกว่า 10 ปี นับแต่วิกฤตซับไพร์ม

09 มี.ค. 2563 เวลา 7:16 น.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดโควิด-19 ระบาดทั่วโลก คาดท่องเที่ยวไทยกระทบ 4 แสนล้าน ส่งออกปีนี้ติดลบ -5.6% ส่งเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแค่ 0.5% ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพร้ม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เผยแพร่รายงานประมาณการเศรษฐกิจของไทย ปี 2563 หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก หลังจากยอดผู้ติดเชื้อนอกจีน โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากการแพร่ระบาดนอกจีนมีระดับความรุนแรงและมีแนวโน้มลากยาวไปมากกว่าไตรมาสแรก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงไทย เพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ดังนี้ 1. จีนสามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อได้ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า 2. ประเทศอื่นที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วสามารถควบคุมได้ภายในไตรมาสสอง 3. จำนวนผู้ติดเชื้อในไทยไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดโควิด-19 ระบาดทั่วโลก คาดท่องเที่ยวไทยกระทบ 4 แสนล้าน ส่งออกปีนี้ติดลบ -5.6% ส่งเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแค่ 0.5% ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพร้ม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดโควิด-19 ระบาดทั่วโลก คาดท่องเที่ยวไทยกระทบ 4 แสนล้าน ส่งออกปีนี้ติดลบ -5.6% ส่งเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแค่ 0.5% ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพร้ม

ภายใต้สมมติฐานข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 จากเดิม 2.7% ลงมาอยู่ที่  0.5% โดยได้คำนึงถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐอาจนำมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ซึ่งการใช้จ่ายภาครัฐน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยประคองเศรษฐกิจไทยปีนี้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวและการส่งออกน่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมากสุด โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยน่าจะหดตัวลึกในช่วงครึ่งปีแรก และทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าราว 4 แสนล้านบาทในปีนี้ ขณะที่การส่งออกน่าจะหดตัวถึง (-)5.6% นอกจากนี้ การแพร่ระบาดยังบั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนและผู้บริโภคในไทย ทำให้การบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มชะลอลงเช่นเดียวกัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดโควิด-19 ระบาดทั่วโลก คาดท่องเที่ยวไทยกระทบ 4 แสนล้าน ส่งออกปีนี้ติดลบ -5.6% ส่งเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแค่ 0.5% ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพร้ม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดโควิด-19 ระบาดทั่วโลก คาดท่องเที่ยวไทยกระทบ 4 แสนล้าน ส่งออกปีนี้ติดลบ -5.6% ส่งเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแค่ 0.5% ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพร้ม

ทั้งนี้ แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 0.5% จะเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วิกฤติซับไพรม์ในปี 2552 อีกทั้ง ไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค แต่สถานการณ์ครั้งนี้เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ ไม่ใช่ปัจจัยทางโครงสร้างเช่นในปี 2540 ดังนั้น เศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยถ้าการแพร่ระบาดเป็นไปตามสมมติฐาน เศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในช่วงครึ่งปีหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด