ข่าว

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 12 มี.ค. 63 โซฮอล์ ลง 60 สต. E85 ลด 40 สต. ดีเซลคงเดิม

วันพรุ่งนี้ (12 มี.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท. และบางจาก จะปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ -60 สต. ยกเว้น E85 -40 สต. และกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม รวม 3 วันราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลงไปแล้ว 1.80 บาท/ลิตร โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 22.95

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 22.68

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 19.94

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 17.29

ดีเซล ลิตรละ 23.69

ดีเซล B10 ลิตรละ 20.69

ดีเซล B20 ลิตรละ 20.19

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 27.56

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)