ข่าว

เราไม่ทิ้งกัน​ ล่าสุด​ ย้ำ! ผู้ยื่นทบทวน​สิทธิ์​ 1​ แสนคน​ รีบคอนเฟิร์ม​ก่อนอดได้เงิน​

www.เราไม่ทิ้งกัน.com แจ้งเตือนผู้ขอทบทวนสิทธิ์ราว 1 รายให้รีบแสดงตัวด่วน หลังผู้พิทักษ์สิทธิ์ติดต่อไม่ได้อาจชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

คืบหน้ามาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ภายหลังรัฐบาลประกาศเยียวยา กลุ่มอาชีพลูกจ้างชั่วคราว อาชีพนอกระบบ ประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วนั้น โดยการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ที่ล่าสุดได้ปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังสามารถแก้ไขข้อมูล ยกเลิกการรับสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้

ความคืบหน้าล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ณ วันที่ 20 พ.ค. 2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้วร้อยละ 99 ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียงร้อยละ 1 คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

เราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดกลับมาจ่าย 5,000 เช็กสถานะที่นี่

สำหรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 รายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ จำนวน 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ์ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ 2.4 แสนราย

 

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แล้วเสร็จ 99% เร่งเช็กส่วนที่เหลือ การขอทบทวนสิทธิ์

 

ทั้งนี้สำหรับกลุ่มรอทบทวนสิทธิ์อีก 2.4 แสนคนหรือ 1% ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้ จำนวน 6 หมื่นราย ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่ 2 และ 3 กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดง พร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563