ข่าว

เปิดสถานะการบินไทย พบหนี้พุ่ง 3.5 แสนล้าน และเจ้าหนี้กว่า 10 ล้านราย

การบินไทยเปิดข้อมูลหนี้ หลังยื่นคำร้องขอฟื้นฟูสภาพบริษัท พบหนี้สิน พร้อมเจ้าหนี้จำนวนมาก ทั้งนี้การบินไทยได้เสนอช่องทางฟื้นฟูธุรกิจ 5 ข้อด้วยกัน

ภายหลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟู บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ (27 พ.ค. 63) ทำให้เกิดการพักชำระหนี้ (Automatic stay) ตามมาตรา 90/12 โดยทันทีนั้น มีรายงานเหตุผลที่การบินไทยได้ยื่นคำร้องขอพร้อมรายละเอียดดังนี้

บริษัทการบินไทยมีทุนจดทะเบียน 26,989 ล้านบาท หนี้สินรวม 354,494 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 349,636 ล้านบาท มีหนี้ถึงกำหนดชำระ วันที่ 21 พ.ค.2563 รวม 10,200 ล้าน ซึ่งลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เหตุที่ศาลควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจการ คือ ธุรกิจการบินไทยมีพื้นฐานดี มีการประกอบธุรกิจมานาน เเละยังได้รับรางวัลต่อเนื่อง รวมทั้งมีธุรกิจอื่นช่วยสร้างรายได้ Cargo, Ground service, Catering

ปัญหาหนี้สินเกิดจากภาพรวมอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ มีการแข่งขันสูง, สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่กระทบธุรกิจการบิน ,การบินไทยปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์เพราะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับหากไม่ได้ฟื้นฟูจะเสียหายต่อ เจ้าหนี้,ลูกหนี้ ,พนักงานเเละเศรษฐกิจของประเทศชาติ

 

โดยการบินไทยยังสามารถมีช่องทางการฟื้นฟู ดังนี้

1.ต้องปรับโครงสร้างหนี้

2.ต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร ลดต้นทุน

3.ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน

4.ปรับปรุงหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5.ปรับปรุงการหารายได้

ประกอบกับการยื่นคำร้องขอของการบินไทยเป็นยื่นคำร้องขอโดยสุจริต

 

สำหรับรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูมีการเสนอบริษัทเอิร์นแอนด์ยัง (EY) บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาการลงทุน กับ กรรมการลูกหนี้ 6 คน ประกอบด้วย

1.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการการบินไทย

2.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการการบินไทย และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย

3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

4.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

5.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

6.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

 

โดยรายชื่อผู้ทำแผนในลำดับที่ 3–6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการบินไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคำร้องของการบินไทยดังกล่าวมีรายละเอียดครบถ้วนจึงมีคำสั่งรับคำร้อง

รายงานข่าวระบุว่า ตามขั้นตอนตามปกติเเล้วในทางปฏิบัติ เมื่อศาลล้มละลายกลางรับคําร้องขอแล้ว จะนัดไต่สวนประมาณ 2–3 เดือน นับแต่วัน รับคําร้องขอ ขึ้นอยู่กับจํานวนเจ้าหนี้และภูมิลําเนาของเจ้าหนี้  เเต่ในกรณีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยดังกล่าวกลับพบว่า ”มีการเเนบบัญชีเจ้าหนี้ยื่นต่อศาลจำนวนมากกว่า 10 ล้านราย”

ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการส่งหมายนัดแจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงต้องให้เวลาเเละนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.