เขมทัตต์ ลั่นข่าวแบ่งเค้กเงินเยียวยาคลื่น2600 MHz ไม่เป็นความจริง

18 มิ.ย. 2563 เวลา 13:03 น.

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท.ตั้งโต๊ะแจงไม่เคยแบ่งเงิน 50% เงินเยียวยาคลื่น2600 MHz ย้ำไม่รับมติบอร์ด กสทช.พร้อมเดินหน้าอุทธรณ์

อสมท. นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นั่งโต๊ะแถลงข่าวให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชน ถึงประเด็นการเยียวยาคลื่น 2600 MHz ว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนังสือที่ทำถึง กสทช. มีผลกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กร อสมท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า ข่าวที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ขอใช้โอกาสนี้ในการชี้แจง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเยียวยาและชดใช้ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ เมื่อมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ บมจ.อสมท และเอกชนคู่สัญญาได้ทำการประมาณรายได้และค่าเสียโอกาสส่งให้ กสทช. โดยมูลค่าที่ได้ส่งไป คือ 50,000 ล้านบาท บนระยะเวลาถึอครองคลื่นความถี่ 15 ปี

โดยตนได้มีการไปชี้แจงกับสำนักงานฯ หลายครั้ง ซึ่งได้ยืนยันมูลค่าเสียโอกาสที่ 50,000 ล้านบาท แต่ทาง กสทช.ไม่เคยสอบถามตน ว่าต้องการได้รับเงินเยียวยาเท่าใด มีแต่เพียงขอให้ส่งประมาณการรายได้ และกำไรของโครงการให้เท่านั้น ซึ่ง บมจ.อสมท ได้ส่งประเมินรายได้รวมในการประกอบกิจการเป็นเวลา 15 ปี ไว้ที่ 226,830 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนยืนยันในมูลค่าความเสียหายที่ได้แจ้งไปมาตลอด และไม่เคยยอมรับมูลค่าเงินเยียวยาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

นายเขมทัตต์ กล่าวอีกว่า อสมท.และคู่สัญญา มีความพยายามที่จะให้บริการทีวีบอกรับสมาชิก โดยก่อนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ได้ลงทุน และการเตรียมการมาตลอด

จึงได้แจ้งกับ กสทช.ว่า หากมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ ก็สมควรจะได้รับเงินเยียวยา ชดเชย และค่าเสียโอกาสให้สมกับการที่ได้ลงทุนมาตลอด 10 ปี ในการต่อสู้เรื่องการใช้คลื่นเพื่อทำธุรกิจ และ 2 ปี ในการเรียกคืนคลื่นความถี่

ตลอดเวลาของการไปชี้แจงกับ กสทช. และอนุกรรมการเยียวยาฯ ของ กสทช. ตนไม่เคยทราบเลยว่าจะได้ค่าชดเชยมูลค่าเท่าใด จนสุดท้ายในการพิจารณาของกรรมการ กสทช. ตนก็ได้ไปชี้แจง แต่กรรมการ กสทช. เห็นว่าการชี้แจงยังไม่ชัดเจน ขอให้ทำหนังสือชี้แจงกลับมา 2 ประเด็น คือ อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับคู่สัญญา หลังจากทำหนังสือชี้แจงแล้วตนยังได้ทำหน้งสือแจ้งไปยังรัฐมนตรี ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้รับทราบ

"จุดยืนของเรื่องนี้ คือ  กสทช. มีหน้าที่เยียวยาคืนคลื่นความถี่ โดยแบ่งการเยียวยาออกเป็นสามส่วน คือ มูลค่าที่ต้องทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน ผมขอให้ กสทช.เร่งพิจารณาตามสัดส่วนที่เป็นธรรมตามที่คณะอนุกรรมการเยียวยาฯ มีความเห็น อสมท. เรียกร้องในส่วนที่ อสมท. จะต้องได้" นายเขมทัตต์ กล่าว

นายเขมทัตต์ ย้ำอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยทราบวงเงินเลยว่าจะได้รับเงินเยียวยาเท่าใด และเมื่อทุกอย่างไปต่อไม่ได้จะต้องยึดตามสัญญาที่มีอยู่ ก็จะอุทธรณ์มติเงินเยียวยาวฯ ของกสทช.และไม่ทราบมติของ กสทช.ในส่วนของเงินเยียวยา

ขอยืนยันว่าทุกอย่างทำเพื่อผู้ถือหุ้นและพนักงาน ส่วนที่มีข่าวว่าผมยอมรับแบ่งเงิน 50 : 50 ไม่เป็นความจริง โดยตนเองไม่สนใจว่าตัวเลขของผู้เสียหายเท่าไหร่ และไม่เคยบอกว่าผมยอมรับตัวเลข 3,200 ล้านบาท สิ่งที่ทำได้ และทำได้ดีที่สุดขององค์กร คือ ต้องไปบล็อกไม่ให้ กสทช.อนุมัติตามสัญญา เพราะไม่เช่นนั้น อสมท. จะเสียเปรียบ

นายเขมทัตต์ กล่าวอีกว่า สำหรับการอุทธรณ์จะเกิดขึ้นหลังจาก อสมท. ได้รับแจ้งมติที่ประชุมบอร์ด กสทช. จากสำนักงาน กสทช. ตนคิดว่าการอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้เลยเมื่อได้รับการแจงมติบอร์ด กสทช. จากนั้นตนจะแจ้งกับที่ประชุมผู้ถือหุ้น อสมท เห็นว่าหาก กสทช.มีมติออกมาแล้วไม่คุ้มค่ากับที่องค์กรคาดหวังเราต้องอุทธรณ์แน่นอน

ส่วนที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับคำร้องจากพนักงาน เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลด้วยความเป็นห่วงเป็นใย เมื่อถามว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะไปจบที่ศาลหรือไม่ นายเขมทัตต์ กล่าวว่า หากยังตกลงกันไม่ได้ ก็อาจจะเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้การเยียวยามายัง อสมท และคู่สัญญาต้องทอดเวลาออกไป

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท.ตั้งโต๊ะแจงไม่เคยแบ่งเงิน 50% เงินเยียวยาคลื่น2600 MHz ย้ำไม่รับมติบอร์ด กสทช.พร้อมเดินหน้าอุทธรณ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท.ตั้งโต๊ะแจงไม่เคยแบ่งเงิน 50% เงินเยียวยาคลื่น2600 MHz ย้ำไม่รับมติบอร์ด กสทช.พร้อมเดินหน้าอุทธรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด