ข่าว

‘สมคิด’ ชี้โควิด-19ทำเศรษฐกิจไทยชะงักดัน ธ.ก.ส. ช่วยเหลือกลุ่มตกงานกลับบ้าน

สมคิด ชี้รัฐบาลเร่งหนุนโครงการให้ ธ.ก.ส. เร่งฟื้นฟูเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากภายใต้วงเงินกว่า 3 แสนล้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีการกล่าวในงานแถลงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย และโครงการ New Gen Hag บ้านเกิดของ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยต้องหยุดชะงักไปถึง 1 ไตรมาส รัฐบาลต้องรีบเยียวยาประชาชยกว่า 2 ล้านคนรองรับธุรกิตที่มีการปิดตัวลง

โดยเชื่อว่ากลุ่มแรงงานที่ต้องรับผลกระทบเหล่านี้ จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมเพื่ออยู่อาศัย และหารายได้ จึงมีการผลักดันให้ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการฟื้นฟูเกษตรกร โดยมีเป้าหมายคือต้องการให้เกิดความเข้มแข็งต่อภาคการผลิตของเกษตรกร เพราะไม่อยากให้มาช่วยเหลือด้วยวิธีรับจำนำข้าวซึ่งนายสมคิดมองว่าเป็นวิธีโบราณ

นายสมคิดกล่าวต่อว่า โครงการที่ ธ.ก.ส. จัดทำขึ้นคือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยซึ่งมีทั้งหมด 3 โครงการได้แก่

  1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับครัวเรือน (ตั้งหลัก) ตามประชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้งบประมาณ 170,000 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนเงินเพิ่มอีก 10,720 ล้านบาท
  2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน (ตั้งฐาน) โดยตั้งวงเงินไว้ที่ 70,000 ล้านบาท และรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 22,000 ล้านบาท
  3. โครงการเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก (ตั้งมั่น) วางงบประมาณที่ 20,000 ล้านบาทพร้อมเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีก 21,675 ล้านบาท

โครงการทั้งหมด รวมเป็นวงเงินกว่า 3 แสนล้านบาทนี้ นายสมคิด มั่นใจว่าจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือ รองรับกลุ่มประชากรที่ว่างงานและกลุบภูมิลำเนาเดิมเพื่อประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างมั่นคง