รุกนำอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อ AUTOMATION EXPO 2020 ฝ่าวิกฤตก้าวสู่ยุคใหม่

28 ส.ค. 2563 เวลา 1:24 น.

AUTOMATION EXPO 2020 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตงานแรกในยุค Post-COVID เพื่อนักอุตสาหกรรมนำทีมฝ่าวิกฤตก้าวสู่ยุคใหม่

ที่ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุช นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน AUTOMATION EXPO 2020 หรืองานแสดงเทคโนโลยีการผลิตงานแรกในยุค Post-COVID เพื่อนักอุตสาหกรรมนำทีมฝ่าวิกฤตก้าวสู่ยุคใหม่ ปรับตัวได้ก่อนก็ออกตัวได้ก่อน พร้อมรับมือไม่ว่าในสถานการณ์ใด

นายเกรียงไกร รองประธานสภาอุตสาหกรรม กล่าวว่าทิศทางของสภาอุตสาหกรรมในวันนี้ต้องมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นฐานอันแข็งแกร่งของประเทศ โดยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากหรือ Local Economy ให้เกิดการพัฒนาสินค้าในประเทศไทยทดแทนการนำเข้า สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาอุตสาหกรรม 42 กลุ่มอุตสาหกรรม+11คลัสเตอร์ ให้เกิดการใช้สินค้าไทย Made in Thailand เสนอให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยกรมบัญชีกลางให้มุ่งเน้นการใช้สินค้าไทยเป็นอันดับแรก่อน และมุ่งความได้เปรียบของประเทศไทยโดยผลักดัน Bioeconomy ที่ควบคู่กับการพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

ซึ่งงานนี้ซัพลายเออร์พร้อมใจกันจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนและช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงาน ผนวกกับแคมเปญหลากหลายของผู้จัดงาน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทุกช่องทางรวมกว่า 10,000 ราย งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563