อสมท. การเงินอ่วม เตรียมลดพนักงานเหลือแค่ 700 คน

22 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน เตรียมลดจำนวนพนักงานลงจากหลักพันคนให้เหลือ 700 คน หลังบริษัทกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติด้านการเงินอย่างหนัก พร้อมทั้งเรียกร้องให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย

บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน เตรียมลดจำนวนพนักงานลงจากหลักพันคนให้เหลือ 700 คน หลังบริษัทกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติด้านการเงินอย่างหนัก พร้อมทั้งเรียกร้องให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย

(21 ต.ค.2563) นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า บริษัทกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติด้านการเงินอย่างหนัก และมีความจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง

 

กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน อสมท. มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกิจการของ อสมท. ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินจากการโฆษณา ซึ่งการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลทำให้เม็ดเงินดังกล่าวถูกตัดแบ่งออกไปสู่ช่องทีวีรายใหม่จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับจำนวนผู้ชมโทรทัศน์และผู้ฟังวิทยุลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง ทำให้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ถูกโยกไปสู่สื่อดิจิทัลอื่นๆ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบแก่อุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นภาวะที่ควบคุมไม่ได้และยังไม่มีจุดสิ้นสุด 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้ประมินธุรกิจลักษณะดียวกับ อสมท. ว่าจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคตคือ 700 คน ในขณะที่ปัจจุบัน อสมท. มีพนักงานมากถึง 1,300 กว่าคน ไม่รวมถึงลูกจ้าง

โดยมีการแนะนำให้ อสมท. พิจารณาจัดโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) เพื่อปรับลดพนักงานให้เหมาะสม โดยฝ่ายบริหารแนะนำให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควรมีเป้าหมายในการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสถานะทางการเงินของ อสมท. อยู่ในชั้นวิกฤติ โดยต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการดำเนิน โครงการ MSP โดยฝ่ายบริหารจะปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ภายหลังจากการดำเนินโครงการ MSP ในทันที

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ อสมท. จะมุ่งมั่น พลิกฟื้นให้ได้ในอนาคต และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครการ MSP เพราะท่านคือผู้เสียสละที่จะทำให้ อสมท. สามารถปรับตัวและอยู่รอดต่อไปได้และขอขอบคุณพนักงานที่ยังอยู่กับ อสมท. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพันวิกฤตินี้ไปได้

บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน เตรียมลดจำนวนพนักงานลงจากหลักพันคนให้เหลือ 700 คน หลังบริษัทกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติด้านการเงินอย่างหนัก พร้อมทั้งเรียกร้องให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด