ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี เงื่อนไข วิธีใช้ สิ่งที่ต้องรู้

28 ต.ค. 2563 เวลา 5:22 น.

โครงการช้อปดีมีคืน มาตรการลดหย่อนภาษี จากภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีเงื่อนไขหลักหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

โครงการช้อปดีมีคืน มาตรการลดหย่อนภาษี จากภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีเงื่อนไขหลักหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

สำหรับมาตรการ ช้อปดีมีคืน ใช้ลดหย่อนภาษี ไม่ต้องลงทะเบียนแต่มีข้อควรรู้ว่าผู้รับสิทธิต้องเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ระบุข้อมูลผู้ขาย ซื้อซื้อ รวมถึงวันที่ รายการ และจำนวนเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจริง สามารถรวมใบเสร็จแล้วไม่เกิน 30,000 บาท

โครงการช้อปดีมีคืน มาตรการลดหย่อนภาษี จากภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีเงื่อนไขหลักหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

ส่วนการซื้อสินค้าที่ผู้ขายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใบเสร็จรับเงินต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อและผู้ขาย, เลขลำดับเล่นใบเสร็จรับเงิน, วันเดือนปีของใบเสร็จรับเงิน, ราคาสินค้า ชนิด ประเภท ฯลฯ

โครงการช้อปดีมีคืน มาตรการลดหย่อนภาษี จากภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีเงื่อนไขหลักหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

รายละเอียด เงื่อนไข ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี ผู้ที่สามารถรับสิทธิต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี ปี 2563 และเตรียมจะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2564 และที่สำคัญคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้

โครงการช้อปดีมีคืน มาตรการลดหย่อนภาษี จากภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีเงื่อนไขหลักหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน เริ่มโครงการให้ประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 และใช้ลดหย่อนภาษีรายได้ของปี 2563 ได้ตอนช่วงเดือน มี.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด