นักท่องเที่ยว long stay จากจีน 261 คน กักตัวครบ 14 วันแล้ว ไม่พบโควิด!

10 พ.ย. 2563 เวลา 6:54 น.

สธ.เผยนักท่องเที่ยวสเปเชียล ทัวริสต์ วีซ่า (STV) จากจีน 3 กลุ่มแรก จำนวน 261 คน ครบระยะกักตัว 14 วันแล้ว ไม่พบผู้ติดโควิด-19 ย้ำไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ เริ่มกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ-เสี่ยงใกล้เคียงไทย

สธ.เผยนักท่องเที่ยวสเปเชียล ทัวริสต์ วีซ่า (STV) จากจีน 3 กลุ่มแรก จำนวน 261 คน ครบระยะกักตัว 14 วันแล้ว  ไม่พบผู้ติดโควิด-19 ย้ำไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ เริ่มกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ-เสี่ยงใกล้เคียงไทย

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยในระยะยาวได้แบบจำกัดจำนวน โดยต้องเป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือสเปเชียล ทัวริสต์ วีซ่า (STV) ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ในรูปแบบ Long Stay มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 30 กันยายน 2564 และมีการเดินทางเข้ามาแล้วนั้น

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่ม long stay เข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มนี้  

-    โดยกลุ่มแรกเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จำนวน 39 ราย ครบระยะเวลากักตัว 14 วันแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ 

-    กลุ่มที่ 2 เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 จำนวน 138 ราย ครบระยะเวลากักตัวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน 

-    ส่วนกลุ่มที่ 3 เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำนวน 84 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 โดยจะครบระยะเวลากักตัวในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน 

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเริ่มในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือความเสี่ยงใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยมีมาตรการรองรับในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ก่อนการเดินทาง จะต้องมีใบรับรองตรวจไม่พบเชื้อโควิดก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ระหว่างเดินทาง ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน และเมื่อเดินทางมาถึงไทย จะมีระบบคัดกรอง ระบบกักกัน ตรวจหาเชื้อเป็นระยะตามมาตรฐาน เพื่อให้พบผู้ที่อาจติดเชื้อโดยเร็วที่สุด รวมถึงมีระบบติดตามขณะที่อยู่ในประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนในประเทศ อีกประการสำคัญคือ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย


สำหรับนักท่องเที่ยวSTVกลุ่มแรกที่เข้ามาเที่ยวไทยในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จำนวน 39 คน และกลุ่มที่ 2 มาจากเมืองกวางโจว ประเทศจีนเช่นเดียวกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. มีมติอนุมัติหลักการรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV)

รัฐบาลเปิดประเทศรับนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ศบค. ผ่อนคลาย 6 กลุ่ม เปิดประเทศรับต่างชาติเข้าไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด