ศบค. ผ่อนคลาย 6 กลุ่ม เปิดประเทศรับต่างชาติเข้าไทย

28 ก.ย. 2563 เวลา 7:45 น.

ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เคาะมาตรการผ่อนคลาย 6 กลุ่ม เปิดประเทศรับชาวต่างชาติเข้าไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธาณสุขควบคุมโควิด-19 เคร่งครัด

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการผ่อนคลายให้บุคคลเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 3 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 13) เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา ทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่

1. นักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ช่วงวันที่ 6-16 ต.ค. 2563 จัดขึ้นในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.ระนอง และไปสิ้นสุดที่ จ.สุราษฎร์ธานี มีมาตรการต่างๆ และกักกันโรคใน State Quarantine 14 วัน ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์

2. แนวทางการปฏิบัติในการกักตัวนักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย ในเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับไทย (Repatriation Flight) ซึ่งมีลูกเรือประมาณ 340 คน ขอเข้า State Quarantine เพราะบินในเส้นทางสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการและรับทราบให้มีการดูแลบุคคลสัญชาติไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางกลับมาในราชอาณาจักรไทย และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการควบคุมโรคเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) ประเภทต่างๆ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เอื้อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ในจำนวนเทียบเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และเดินทางตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการโดยเคร่งครัด

4. การกำหนดเงื่อนไขผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการ เมื่อ 15 ก.ย. 2563 ผู้ที่จะเข้ามาต้องถือตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa โดยนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเงื่อนไขการลงตราให้สอดคล้องกันบนพื้นฐานการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

5. การอนุญาตผู้ถือบัตร APEC Card (กลุ่มประเทศเอเปค) เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเป็นนักธุรกิจที่มีการคัดกรองและได้รับการยอมรับจากประเทศทาง APEC 18 ประเทศต้นทางจำนวนหลายแสนคน ที่มีความต้องการจะเข้ามายังประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง คาดว่าจะมีประมาณ 1 แสนคน และต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

6. อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นและระยะยาวเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 60 วัน สามารถขอต่อเวลาพำนักได้อีก 30 วัน โดยต้องมีบัญชีฝากย้อนหลัง 6 เดือน เทียบเป็นเงินไทยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด