สายตานักธุรกิจต่างชาติมองเศรษฐกิจไทยตอนนี้แย่ ! กำลังซื้อหายค้าขายหด

02 มี.ค. 2564 เวลา 10:17 น.

เศรษฐกิจไทยปี 2564 เปิดมาไตรมาสแรกของปีก็ต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงเดิม ๆ อย่างโควิด-19 ที่รบกวน วันนี้จะพาไปส่องว่ามุมมองต่างชาติซึ่งเขามองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แย่มาก ผ่านดัชนีสำรวจความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI) อยู่ในระดับ 29.8 ต่ำกว่าที่มองไว้ โดยผลส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจเศรษฐกิจ รายได้ กำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้น

นาทีนี้หลายประเทศกำลังเริ่มฟื้นเศรษฐกิจของตัวเองอย่างมากหลังได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด- 19กันไปแล้ว หลายฝ่ายเชื่อว่าจากนี้ไปเศรษฐกิจโลกจะค่อย ๆ ฟื้นตัวได้ตามลำดับ ในส่วนของไทยนั้นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าวัคซีนจะได้ผลมากน้อยเพียงใด รวมถึงยอดผู้ติดเชื้อจะลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ มาถึงตอนนี้จะว่าไปแล้วรัฐก็ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการฟื้นเศรษฐกิจทุกรูปแบบผ่านมาตรการต่าง ๆ

ในสายตาคนไทยบางคนมองว่ารัฐทำเต็มที่แล้วแม้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้จะไม่ค่อยสู้ดีนัก แต่บางคนก็เห็นต่างมองว่ารัฐทำได้ไม่ดีพอแตกต่างจากบางประเทศที่เขาก็เจอโควิด-19 เหมือนเราแต่ทำไมเขาถึงฟื้นตัวเร็วจัง มุมมองเศรษฐกิจไม่ได้ถูกมองแค่คนไทยด้วยกันเอง แต่ ....นักลงทุน นักธุรกิจต่างชาติเขาก็มีมุมมองที่จะมองเศรษฐกิจไทยเหมือนกันว่าเป็นอย่างไร วันนี้ “สปริง” จะพาไปส่องมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่มองไทยผ่านหอการค้าไทยที่เขาได้เปิดตัวดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI)

โดยได้สำรวจนักลงทุนต่างชาติ หอการค้าต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยกว่า 40 ประเทศ ซึ่งจะเปิดผลสำรวจในทุกไตรมาสเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการค้า การลงทุนของนักลงทุน นักธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทย พร้อมทั้ง ข้อเสนอ ข้อสนับสนุนที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้นักลงทุนยังเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจไทยปี 2564 เปิดมาไตรมาสแรกของปีก็ต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงเดิม ๆ อย่างโควิด-19 ที่รบกวน วันนี้จะพาไปส่องว่ามุมมองต่างชาติซึ่งเขามองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แย่มาก ผ่านดัชนีสำรวจความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI) อยู่ในระดับ 29.8 ต่ำกว่าที่มองไว้ โดยผลส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจเศรษฐกิจ รายได้ กำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FOREIGN BUSINESS CONFIDENCE INDEX : FBCI) และรายงานผลสำรวจดัชนีนักธุรกิจต่างชาติในไทยไตรมาสที่ 4/ 2563 จากจำนวน 40 ประเทศ ซึ่งมีสมาชิกรวม 8,470 สถานประกอบการ โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 30 ประเทศ จำนวน 119 ราย ตั้งแต่มกราคม -กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI) โดยรวมอยู่ที่ระดับ 29.8 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 27.6 และดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอยู่ที่ระดับ 32.1

เศรษฐกิจไทยปี 2564 เปิดมาไตรมาสแรกของปีก็ต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงเดิม ๆ อย่างโควิด-19 ที่รบกวน วันนี้จะพาไปส่องว่ามุมมองต่างชาติซึ่งเขามองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แย่มาก ผ่านดัชนีสำรวจความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI) อยู่ในระดับ 29.8 ต่ำกว่าที่มองไว้ โดยผลส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจเศรษฐกิจ รายได้ กำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้น

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสำรวจนักธุรกิจต่างชาติลงทุนในประเทศไทย ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 27.6 ซึ่งส่วนใหญ่นักธุรกิจยังเป็นกังวลต่อเศรษฐกิจไทย กำลังซื้อในประเทศ การลงทุนจากต่างชาติ สถานการณ์การท่องเที่ยว การนำเข้า-ส่งออกทั้งปัจจุบันและอนาคต เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 32.1 ซึ่งสำรวจทั้งเรื่องของราคาสินค้าและบริการ คำสั่งซื้อ ผลกำไร ค่าใช้จ่าย สภาพคล่องของธุรกิจ การจ้างงานและภาระหนี้สินของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้นมีผลต่อความเชื่อมั่น

ดังนั้นสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนและช่วยเหลือ คือ มาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับภาคธุรกิจ และ SMEs ไทยโดยรวม รวมทั้งธุรกิจที่เป็นคู่ค้า มาตการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การผ่อนคลายการทำธุรกิจให้คล่องตัวขึ้น การแก้ไขกฎระเบียบที่ซับซ้อนในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ การเปิดประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยว การออกมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ การสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพด้านการเมืองและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล การพัฒนาวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนในประเทศให้เร็วที่สุด เป็นต้น

 

ส่วนการสำรวจทัศนะต่อเศรษฐกิจไทยของนักธุรกิจต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ 88.24% เศรษฐกิจไทยแย่ลง 86.55% กำลังซื้อแย่ลง 83.19% การลงทุนจากต่างประเทศแย่ลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนในอีก 6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ไม่มาก และสิ่งที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต้องแก้ไข คือ 26.5% การว่างงานของแรงงานจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่ออำนาจซื้อ รองลงมา 14.3% การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจเอกชนทำให้เกิดการขาดสภาพคล่อง และ13.4% เสถียรภาพด้านการเมือง ทำให้ไม่แน่ใจทิศทางแนวโน้ม เป็นต้น

ทางด้านผลสำรวจด้านธุรกิจจากหอการค้าต่างประเทศในปัจจุบัน พบว่า 78.99% รายได้รวมของธุรกิจ แย่ลง 16.81% ไม่เปลี่ยนแปลง และ 4.20% ดีขึ้น ขณะที่ ราคาสินค้าและบริการของธุรกิจ 50.42% แย่ลง 47.06% ไม่เปลี่ยนแปลง 2.52% ดีขึ้น ส่วนในอีก 6 เดือนข้างหน้านั้น พบว่า 31.09% รายได้รวมของธุรกิจ แย่ลง 35.29% ไม่เปลี่ยนแปลง และ 33.61% ดีขึ้น ขณะที่ ราคาสินค้าและบริการของธุรกิจ 21.82% แย่ลง 60.50% ไม่เปลี่ยนแปลง 17.65% ดีขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มจากกำลังซื้อหดตัว ยอดขายลดมีผลต่อรายได้ ต้นทุนสูงขึ้น การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาโควิด ทั้งหมดนี้คือต่างชาติเขามองไทยแบบนั้น ไม่รู้จริงเท็จยังไง คุณล่ะว่าไงในประเด็นนี้ ?

เศรษฐกิจไทยปี 2564 เปิดมาไตรมาสแรกของปีก็ต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงเดิม ๆ อย่างโควิด-19 ที่รบกวน วันนี้จะพาไปส่องว่ามุมมองต่างชาติซึ่งเขามองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แย่มาก ผ่านดัชนีสำรวจความเชื่อมั่นนักธุรกิจต่างประเทศ (FBCI) อยู่ในระดับ 29.8 ต่ำกว่าที่มองไว้ โดยผลส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจเศรษฐกิจ รายได้ กำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด