ชาวพุทธในศรีลังการ่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา

01 พ.ค. 2561 เวลา 6:13 น.

พุทธศาสนิกชนในศรัลังกาหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนในศรัลังกาหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนในศรัลังกาหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนในศรัลังกาหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ที่วัดเขลานิญา ชานกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา พุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาหลั่งไหลเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชากันแน่นขนัด เช่นเดียวกับวัดพุทธอีกหลายแห่งทั่วประเทศก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา เมื่อวันอาทิตย์ (29 เม.ย.) ที่ผ่านมา ซึ่งวัดแต่ละแห่งมีการประดับด้วยไฟหลากสีอย่างงดงาม รวมทั้งธงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา

พุทธศาสนิกชนในศรัลังกาหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนในศรัลังกาหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดทั่วประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนทั้งสิ้น 20 ล้านคน ล้วนแต่นับถือศาสนาพุทธ

วันวิสาขบูขาของศรีลังกา ปีนี้ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2561 และโดยปกติศรีลังกาประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด