WHO เตรียมรับมือสถานการอีโบลาแพร่ระบาดร้ายแรงในคองโก

12 พ.ค. 2561 เวลา 2:45 น.

องค์การอนามัยโลก แถลงเตรียมรับมือสถานการณ์อีโบลาระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในพื้นที่ห่างไกล ในประเทศคองโก รวมถึงการแพร่ระบาดถึงเมืองใหญ่ด้วย

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดในประเทศคองโกว่าน่าเป็นห่วง และยังได้ออกคำเตือนประเทศเพื่อนบ้านอีก  9 ประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดด้วย

รัฐบาลคองโกได้แจ้งไปยัง WHO เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมว่า นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน มีกรณีต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลา 32 กรณี และมีผผู้เสียชีวิตแล้ว 18 ราย ซึ่ง 3 รายในนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยของการแพร่ระบาด

WHO ระบุว่า รัฐบาลคองโกได้เตรียมอนุญาตใช้วัคซีนที่ยังอยู่ในขั้นทดลอง แต่ก็มีวิธีการใช้ที่ซับซ้อน และไม่ได้หมายความว่าจะจัดการปัญหาอพร่ระบาดได้ ขณะที่ตอนนี้ได้มีผู้ชำนาญการพิเศษจากองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนลงพื้นที่แล้ว และหวังว่าจะมีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ให้ใช้งานได้ภายในสุดสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ สหประชาชาติได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่พิเศษของ WHO ไปยังพื้นที่แพร่ระบาดในคองโกอีก 20 นาย

[caption id="attachment_257615" align="alignnone" width="840"] องค์การอนามัยโลก แถลงเตรียมรับมือสถานการณ์อีโบลาระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในพื้นที่ห่างไกล ในประเทศคองโก รวมถึงการแพร่ระบาดถึงเมืองใหญ่ด้วย การทดสอบเชื้อในห้องปฏิการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลของคองโก[/caption]

[caption id="attachment_257616" align="alignnone" width="840"] องค์การอนามัยโลก แถลงเตรียมรับมือสถานการณ์อีโบลาระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในพื้นที่ห่างไกล ในประเทศคองโก รวมถึงการแพร่ระบาดถึงเมืองใหญ่ด้วย ป้ายเตือนให้นักเรียนล้างมือเพื่อหยุดการแพร่กระจายของอีโบลา[/caption]