ญี่ปุ่นตั้งเป้าบรรจุวิทยาศาสตร์คอมฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0

31 พ.ค. 2561 เวลา 4:46 น.

ญี่ปุ่นตั้งเป้า กำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาภาคบังคับ ตั้งแต่ปี 2020 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น หลายโรงเรียนเริ่มผลักดันการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วอย่างแข็งขัน

รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามผลักดันให้โรงเรียนทั่วประเทศ จัดชั้นเรียนสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป โดยตั้งเป้าหมายให้เริ่มอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

บริษัทไมโครซอฟต์ และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในญี่ปุ่น ได้ดำเนินโครงการ โปรแกรมมิ่ง ฟอร์ ออล หรือชั้นเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับทุกคนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ไม่จำกัดพื้นที่ ฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ หรือข้อจำกัดทางร่างกาย สามารถฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทไมโครซอฟต์ยังกระตุ้นให้พนักงาน เข้าเป็นอาสาสมัคร เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ด้วย

ญี่ปุ่นตั้งเป้า กำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาภาคบังคับ ตั้งแต่ปี 2020 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น หลายโรงเรียนเริ่มผลักดันการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วอย่างแข็งขัน

รัฐบาลญี่ปุ่นอธิบายว่า การเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คือการทำความรู้จักระบบการทำงานของเทคโนโลยีว่า ระบบเหล่านี้เกื้อหนุนชุมชนอย่างไร และเมื่อเข้าใจการเขียนโปรแกรมแล้ว เด็กๆก็จะพร้อมสำรวจสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัว เพื่อริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

ต้องยอมรับว่า ศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเรา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่บางครั้งเข้ามาแทนที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เปลี่ยนจากการคลิ๊ปเมาท์ เป็นแตะหน้าจอ และแทบทุกคนก็ใช้งานเป็น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่า สิ่งที่พวกเขาใช้นั้นทำงานได้อย่างไร ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นมองว่า เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไปกับอุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อาทิ สมองกลอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ เด็กๆจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการประมวลข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ

ญี่ปุ่นตั้งเป้า กำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาภาคบังคับ ตั้งแต่ปี 2020 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น หลายโรงเรียนเริ่มผลักดันการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วอย่างแข็งขัน

ญี่ปุ่นตั้งเป้า กำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาภาคบังคับ ตั้งแต่ปี 2020 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น หลายโรงเรียนเริ่มผลักดันการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วอย่างแข็งขัน

ยกตัวอย่าง โรงเรียนโคเม กาคูเอน เริ่มแสดงผลลัพธ์ที่ดีของการเริ่มชั้นเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพราะทำให้นักเรียนบางคนที่ชอบไม่มาเรียน รู้สึกสนใจในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ และเข้าเรียนมากขึ้น อีกทั้ง การเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นั้น เหล่าอาจารย์มองว่า เป็นการเรียนปลายเปิด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด มีแต่การตั้งคำถามว่า สิ่งเหล่านี้ทำงานได้อย่างไร ดังนั้น จึงเป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักลองผิดลองถูก

ญี่ปุ่นตั้งเป้า กำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาภาคบังคับ ตั้งแต่ปี 2020 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น หลายโรงเรียนเริ่มผลักดันการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วอย่างแข็งขัน

หากมองถึงตัวอย่างประเทศที่กำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับ อาทิ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2014 ทำให้มีประสบการณ์และบทเรียน ที่พร้อมจะแบ่งปันให้ญี่ปุ่นนำไปปรับใช้ในภาคการศึกษาได้ โดยเมื่อปีที่แล้ว ราชสมาคมแห่งลอนดอน ได้เปิดเผยรายงานถึงความท้าทายต่อการกำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาทิ ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน ส่วนความสำเร็จก็คือ การจัดคอร์สพัฒนาทักษะอาจารย์ ที่ร่วมมือกับบริษัทด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่ส่งพนักงานมาเป็นผู้แนะแนว และอาจารย์เองด้วย

ญี่ปุ่นตั้งเป้า กำหนดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นวิชาภาคบังคับ ตั้งแต่ปี 2020 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 4.0 เบื้องต้น หลายโรงเรียนเริ่มผลักดันการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วอย่างแข็งขัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด