เตรียมออกกฎหมายแบนโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน

ฝรั่งเศสเตรียมผ่านร่างกฎหมายที่จะห้ามนักเรียนพกพาโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน ความเคลื่อนไหวที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมองว่าเป็นแค่การสร้างภาพ

ห้ามนักเรียนพกพาโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน

สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามนักเรียนชั้นโรงเรียนประถมและมัธยมต้นใช้โทรศัพท์มือถือ ระบุว่ากฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น และลดการคุกคามออนไลน์ (Cyberbullying) ท่ามกลางการวิพากย์วิจารณ์ว่ากฎหมายจะสามารถบังคับใช้ได้จริงแค่ไหน ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมองว่าการออกกฎหมายฉบับนี้เป็นแค่การสรางภาพ

 กฎหมายฉบับนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง รณรงค์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งภายใต้กฎหมายนี้ เยาวชนที่อายุไม่เกิน 15 ปี ต้องไม่พกพาหรือใช้งานโทรศัพท์มือถือระหว่างอยู่ที่โรงเรียน และอาจารย์ผู้สอนต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างชั่วโมงเรียนด้วย โดยจะเริ่มบังคับใช้ปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มขึ้นเดือนกันยายนนนี้

 การสำรวจเยาวชนฝรั่งเศสอายุระหว่าง 12-17 ปี เผยว่า เด็กๆถึง 9 ใน 10 คน มีโทรศัพท์มือถือในครอบครอง และการส่งข้อความหากันและการเล่นโซเชียลมีเดีย เป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนร้องเรียนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ครึ่งหนึ่งของโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศฝรั่งเศสก็มีกฎห้ามการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว