อินเดียสั่งห้ามนร.สะพายเป้หนักเกินตัว และงดให้การบ้านเด็ก ป.1 – ป.2

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟของอังกฤษ รายงานว่า รัฐบาลอินเดีย ออกระเบียบให้โรงเรียนทั่วประเทศปฏิบัติตาม คือ ห้ามนักเรียนสะพายกระเป๋าเป้ ใส่หนังสือเรียนหนักเกินไป เนื่องจาก หวั่นเกรงว่าเด็กรุ่นใหม่ของอินเดียอาจจะมีปัญหาสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อผลจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 68 ของเด็กมีอาการเริ่มต้นของการปวดหลัง อาการหลังค่อมและกระดูกสันหลังคดงอผิดรูป โดยผลการสำรวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 88 ของเด็กอายุระหว่าง 7-13 ปี ต้องแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินความเหมาะสมไปเรียน โดยน้ำหนักที่เหมาะสมของกระเป๋านั้น ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวเด็ก นอกจากข้องห้ามเรื่องกระเป๋าหนักเกินไปแล้ว ยังมีคำสั่งห้ามครูมอบการบ้านให้นักเรียนชั้นป.1 และป. 2 ด้วย เพื่อไม่ให้นักเรียนกลุ่มนี้ต้องแบกกระเป๋าเรียนกลับไปทำการบ้านที่บ้าน 

 

ระเบียบดังกล่าวอ้างอิงผลการศึกษาของสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดียเมื่อเร็วๆนี้ ที่ระบุว่าการแบกกระเป๋าหนังสือหนักๆจะมีผลต่อกระดูกสันหลังของนักเรียน ที่กระดูกสันหลังยังอ่อนและยังโตไม่เต็มที่ ภายใต้ระเบียบนี้น้ำหนักของกระเป๋าหนังสือจะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 3 กิโลกรัม ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป น้ำหนักกระเป๋า ไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัมจากการสำรวจของสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดีย พบว่า ร้อยละ 68 ของเด็กเล็ก อาจประสบปัญหามีอาการปวดหลังเล็กน้อย แต่อาจจะมีอาการปวดหลังระยะยาวและส่งผลต่อกระดูกสันหลัง

ผลการศึกษาครอบคลุมประชากรตัวอย่าง คือ นักเรียนกว่า 2,500 คนและผู้ปกครอง 1,000 คนในเมืองหลักๆของอินเดียทั่วประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 88 ของนักเรียนอายุระหว่าง 7-13 ปี ต้องแบกกระเป๋าหนังสือหนักกว่าร้อยละ 45 ของน้ำหนักตัวเอง

ที่มา : www.telegraph.co.uk