ข่าว

อังกฤษผลักดัน ‘การเงินสีเขียว’ ยุติปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน 30 ปี

รัฐบาลอังกฤษประกาศ “ยุทธศาสตร์การเงินสีเขียว” (Green Finance Strategy) เพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050

จอห์น เกล็น รัฐมนตรีภาคการเงินของสหราชอาณาจักร ประกาศ “ยุทธศาสตร์การเงินสีเขียว” (Green Finance Strategy) หรือยุทธศาสตร์การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในโครงการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน เตรียมเป็นผู้นำในการลดการปล่อยคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลือศูนย์ให้ได้ตามเป้าในปี 2050

เกล็นกล่าวว่า ภาคบริการทางการเงินมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน การลงทุนมากขึ้นในโครงการเพื่อความยั่งยืนไม่เพียงแต่จะปกป้องอนาคตเท่านั้น แต่ยังจะช่วยส่งเสริมให้ลอนดอนให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อังกฤษจะส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ต่อยอดการศึกษาวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการทำงานของธุรกิจอย่างไร มีการจัดตั้งกองทุนการเงินเพื่อบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Home Finance) เช่น สินเชื่อสีเขียวเพื่อที่อยู่อาศัย สนับสนุนการใช้พลังงานในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ออกมาตรการจูงใจเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น ออกกฎเกี่ยวกับการศึกษา ผลักดันให้มีหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภาคเอกชนในการกำหนดหลักทางการเงินเพื่อค่อยๆยกเลิกการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหิน และจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายที่ระบุในความตกลงปารีส

ปัจจุบันสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำด้านการลดการปล่อยคาร์บอน 30 ปีที่ผ่านมา การปล่อยคาร์บอนลดลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อังกฤษเป็นประเทศที่ทำผลงานด้านนี้ได้ดีที่สุดในกลุ่มประเทศจี 7 อย่างไรก็ตาม 70 เปอร์เซ็นต์ของธนาคารอังกฤษมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงทางการเงินประการหนึ่ง แต่กลับมีเพียง 10% เท่านั้นที่มีมาตรการระยะยาวเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนี้