ข่าว

‘อังกฤษ’ ทดลองใช้ยา ‘ไอบูโพรเฟน’ รักษาผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว

คณะนักวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลกายส์ และโรงพยาบาลเซนต์โทมัส ในกรุงลอนดอน รวมทั้งสถาบันคิงส์คอลเลจ ของอังกฤษ ได้ทำการทดลองใช้ยาลดไข้และแก้อักเสบไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ใน รพ.

การทดลองครั้งนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จะใช้ ยาไอบูโพรเฟนสูตรพิเศษ ที่แตกต่างไปจากตัวยาที่วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด โดยเชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยได้ และหวังว่านี่อาจเป็นวิธีการรักษาที่มีราคาถูกซึ่งจะช่วยให้คนไข้ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผลการศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลองหลายชิ้นก่อนหน้านี้พบหลักฐานบ่งชี้ว่า ยาไอบูโพรเฟน อาจช่วยรักษาอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (acute respiratory distress syndrome) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรัสโคโคนาที่มีอาการรุนแรงได้

การทดลองครั้งนี้มีขึ้นแม้ในช่วงต้นการระบาดของโรคโควิด-19 จะมีความกังวลว่ายาไอบูโพรเฟนอาจส่งผลเสียต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีอาการไม่รุนแรง

โดยเมื่อเดือน มี.ค. องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกคำแนะนำอย่างเป็นทางการ ให้ผู้ป่วยโควิด-19 หลีกเลี่ยงการรับประทานยาชนิดนี้เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ลุกลามเร็วขึ้นและส่งผลรุนแรงขึ้นได้

ทั้งนี้ Commission on Human Medicines ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลสหราชอาณาจักรในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาได้ศึกษาถึงข้อกังวลดังกล่าว และมีข้อสรุปว่า ยาไอบูโพรเฟน มีความปลอดภัยสำหรับใช้รักษาอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล (paracetamol) เพราะยาทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ช่วยลดไข้และบรรเทาอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่

อย่างไรก็ตาม สำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ของอังกฤษแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาพาราเซตามอลก่อน เพราะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาไอบูโพรเฟนและมีความปลอดภัยกว่าสำหรับคนส่วนใหญ่