svasdssvasds

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความแข็งแรงกระฉับกระเฉงของทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อความพร้อมต่อการทำหน้าที่การทำงาน เพราะฉะนั้นการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพจึงสำคัญกับทุกอาชีพ

โดยเฉพาะแพทย์ที่ต้องอดนอนไม่มีเวลาพักผ่อนจึงทำให้เราได้ยินข่าวแพทย์ลาออกจากราชการกันบ่อยขึ้น ซึ่งแพทย์นับเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ปัจจุบันจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี 2564 ทั่วประเทศไทย มีแพทย์จำนวน 38,820 คน สัดส่วนแพทย์ต่อจำนวนประชากร คิดเป็นแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,680 คน ทำให้ภาระหน้าที่ของแพทย์มีมากขึ้น

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

ตามที่เราได้เห็นข่าวนักเรียนแพทย์บางส่วนลาออกจากราชการ โดยหนึ่งในสาเหตุที่พบมากคือการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ สถานการณ์ภาวะขาดแคลนแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้แพทย์ในประเทศไทยทำงานหนักจนเกิดผลกระทบโดยตรงต่อทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น โรคประจำตัว หรือภาวะผิดปกติบางอย่างในร่างกายและจิตใจ สุดท้ายทำให้สูญเสียบุคลากรแพทย์ไปในที่สุด การสูญเสียเช่นนี้ถือเป็นการสูญเสียที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อวงการแพทย์และประเทศชาติ

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

โดยทั่วไปแพทย์เป็นอาชีพที่มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพออยู่แล้ว หากมีปัญหาการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคนอนไม่หลับ ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทําให้เกิดโรคอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น โรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น การตรวจคุณภาพการนอนหลับจึงเป็นเหมือนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเป็นโรคอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ความอ่อนเพลียในตอนกลางวันอันเป็นผลมาจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นของแพทย์ เพราะแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความแม่นยำและประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรแพทย์ให้ดีขึ้น

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อสังคม โครงการโรงพยาบาลเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality” เพื่ออาสาเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพ ช่วยฟื้นฟูร่างกาย โครงการนี้จะช่วยให้แพทย์มีสุขภาพแข็งแรงยั่งยืน เพื่อให้แพทย์เหล่านั้นสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีศักยภาพ เพราะการได้นอนหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพช่วยให้แพทย์ทำการรักษาได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความเข้าอกเข้าใจผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

ทำความรู้จักโรคเกี่ยวกับการนอน

ปัญหาการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคนอนไม่หลับ ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น โรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น นอกจากนี้ความอ่อนเพลียในตอนกลางวันอันเป็นผลมาจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือไม่มีคุณภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นของแพทย์ รวมทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน หรือขณะขับรถได้อีกด้วย

สำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA: OSA) เป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงกันมากในปัจจุบันเนื่องจากผลร้ายต่อสุขภาพที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญมากนัก จากสถิติของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยปี 2563 ประชากรไทยเกือบ 20% มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น และประชากรทั่วโลกป่วยด้วยภาวะนี้ประมาณ 1 พันล้านคนหรือประมาณ 14% ของประชากรทั้งโลก

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

สานต่อโครงการเพื่อสังคมปีที่ 3 กับเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality”

โดยโรงพยาบาลเมดพาร์ค ร่วมกับทีมแพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่ บริษัทอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และสื่อพันธมิตร เปิดโอกาสให้แพทย์มีโอกาสได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาความผิดปกติขณะนอนหลับได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม จุดมุ่งหมายของเราคือการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มแพทย์เหล่านี้

โครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality” ตอกย้ำการดูแลสุขภาพของแพทย์ไทย เพื่อให้แพทย์ดูแลรักษาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) และอาการอื่นๆ ที่ทำให้การนอนไม่มีประสิทธิภาพให้แก่แพทย์ทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์คกล่าวว่า “การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมเป็นสิ่งที่เมดพาร์คได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง สิ่งที่องค์กรของเราทำได้คือการอาสาเข้าไปดูแลหมอ เพื่อให้หมอสามารถดูแลประชาชนต่อไปอีกนับไม่ถ้วน จึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อสังคมที่เราตั้งใจทำมาตลอดสามปีตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดดำเนินการ โดยแพทย์เป็นอาชีพที่ทำงานหนัก มีเวลาพักผ่อนน้อย ดังนั้นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของโครงการตรวจการนอนหลับให้แพทย์ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีนี้”

เพราะการนอนที่ดีสำคัญกับทุกคน ที่มาโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ

นายแพทย์จิรยศ จินตนาดิลก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ คลินิกเวชศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการตรวจคุณภาพการนอนหลับให้กับแพทย์ว่า “โดยทั่วไปแพทย์เป็นอาชีพที่มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพออยู่แล้ว หากมีปัญหาการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคนอนไม่หลับ ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทําให้เกิดโรคอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น โรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น การตรวจคุณภาพการนอนหลับจึงเป็นเหมือนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเป็นโรคอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ความอ่อนเพลียในตอนกลางวันอันเป็นผลมาจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นของแพทย์ เพราะแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความแม่นยำและประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรแพทย์ให้ดีขึ้น”

แพทย์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality” ได้ที่ https://medpark.hospital/SleepRegistration ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การนอน โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C โทร. 094-216-7978 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.