โรคปอดบวม ภัยใกล้ตัวถึงตายแต่..ป้องกันได้!!

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา ทั้งแดดออก ฝนตก หลายคนอาจไม่ทันได้เตรียมตัว จึงทำให้ต้องเปียกฝนแล้วทนอยู่กับแดดร้อนๆต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งโรคภัยร้ายต้องระวังที่ตามมาคือ “โรคปอดบวม” และอาจจะส่งผลถึงชีวิตก็เป็นได้

อาการ

อาการสำคัญๆของโรคปอดบวม โดยสังเกตได้จาก การไอ มีเสมหะ มีไข้ เหนื่อยง่าย หายใจเร็ว/ลำบาก เจ็บหน้าอก มักมีอาการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนต้น หรือเป็นหวัดนำมาก่อน แล้วจึงตามมาด้วยอาการไอ และหายใจหอบ อาจมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ ปวดท้อง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

การป้องกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ สามารถป้องกันโรคปอดบวมได้โดย

  1. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด
  3. หลีกเลี่ยงควันไฟ/ควันบุหรี่
  4. ออกกำลังกาย/รักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นเสมอ/สวมเสื้อผ้าหนาๆ
  5. สวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ
  6. หมั่นล้างมือเป็นประจำ
  7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์/ทานให้ครบ 5 หมู่
  8. รับวัคซีนป้องกันโรค
  9. หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ควรพบแพทย์ด่วน

 

วิธีการรักษา

ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยติดเชื้อชนิดใด และมีอาการรุนแรงระดับไหน รักษาตามอาการของผู้ป่วยไปพร้อมๆกับการป้องกันอาการแทรกซ้อน ที่จะทำให้อาการปอดบวมทรุดตัวลงได้

หากเป็นปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มักรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง และไม่มีอาการแทรกซ้อน

*****แต่หากมีไข้สูงติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมง ควรเร่งไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอาการช็อก และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้*****

lung infection

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข