เลือกตั้ง 62 : เปิดชื่อ คกก.บริหารไทยรักษาชาติ เสี่ยงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต? [คลิป]

13 ก.พ. 2562 เวลา 10:36 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 13 ก.พ. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีการยุบพรรคการเมืองว่า หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองจะส่งผลต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต ซึ่งนั่นหมายความว่า จะไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ได้อีกเลย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับ รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 'พรรคไทยรักษาชาติ' ประกอบด้วย 

1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค

2. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1

3. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2

4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3

5. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4

6. รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค (เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. แจ้งขอลาออก)

7. นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

8. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค

9. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1

10. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรคคนที่ 2

11. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3

12. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค

13. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

14. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค

 

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติม

ยุบ ทษช. ตัดสิทธิตลอดชีวิต เยอะไปมั้ย!