ออมสิน ช่วย SMEs พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย อัตโนมัติ 6 เดือน

09 เม.ย. 2563 เวลา 12:30 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พักชำระหนี้

พักชำระหนี้ 9 เม.ย. 63 ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบาย ธปท. ประกาศพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SMEs Call Center 0 2299 8899

ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ได้ประกาศพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th