Spring News

ไทยฉีดวัคซีนโควิด19 ล่าช้า อยู่อันดับที่ 46 ของโลก เพียง 3 ล้านเข็ม

26 พ.ค. 2564 เวลา 15:43 น.

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จัดอันดับประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด19 ทั่วโลก ซึ่งฉีดไปกว่า 1.7 พันล้านโดส ในขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 46 ของโลก ฉีดไปเพียงแค่ 3 ล้านเข็ม ครอบคลุมประชากรเพียง 2.93%

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด19 ในโลก
เพื่อให้การแพร่ระบาดของโควิด19 สิ้นสุดโดยเร็ว คนส่วนใหญ่ของโลกจำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการฉีดวัคซีน วัคซีนเป็นเทคโนโลยีที่มนุษยชาติมักใช้ในอดีตเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อ

ภายในเวลาไม่ถึง 12 เดือนหลังจากเริ่มการระบาดของโควิด19 ทีมวิจัยหลายทีมได้เริ่มต้นความท้าทายครั้งใหม่ ด้วยการพัฒนาวัคซีนที่สามารถป้องกัน SARcoV2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด19 และความท้าทายก็เพิ่มขึ้นอีก จากการที่โควิดมีการกลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์แยกย่อยต่างๆ มากมาย

ความท้าทายคือ จะทำอย่างไรให้วัคซีนเหล่านี้สามารถใช้ได้กับผู้คนทั่วโลกและทุกสายพันธุ์ และกุญแจที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การกระจายวัคซีนให้ทุกประเทศได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีการผูกขาดวัคซีนให้แต่เฉพาะประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้น

ไทยฉีดวัคซีนโควิด19 ล่าช้า อยู่อันดับที่ 46 ของโลก เพียง 3 ล้านเข็ม

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด19 ใช้ตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุดจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลก ค่าประมาณประชากรที่ใช้ในการคำนวณเมตริกต่อหัวทั้งหมด มาจากการแก้ไขครั้งล่าสุดของอนาคตประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติ รายชื่อแหล่งที่มาเฉพาะประเทศทั้งหมดอยู่ที่ด้านล่างของหน้านี้และเรายังตอบคำถามที่พบบ่อยที่นั่นด้วย

ในชุดข้อมูลจะใช้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19 (ข้อมูลที่ใช้คือผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 ครั้ง)

โควิด-19

ซึ่งทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1.7 พันล้านเข็ม โดย 10 อันดับประเทศที่ฉีดวัคซีนเยอะที่สุดในโลกได้แก่
1. สหรัฐอเมริกา 287.79 ล้านเข็ม ครอบคลุม 49.15%
2. อินเดีย 195.51 ล้านเข็ม ครอบคลุม 11.12%
3. บราซิล 63.74 ล้านเข็ม ครอบคลุม 20.09%
4. สหราชอาณาจักร 62. ล้านเข็ม ครอบคลุม 56.53%
5. เยอรมนี 46.06 ล้านเข็ม ครอบคลุม 40.69%
6. ฝรั่งเศส 33.68 ล้านเข็ม ครอบคลุม 35.15%
7. อิตาลี 31.87 ล้านเข็ม ครอบคลุม 35.87%
8. ตุรกี 28.4 ล้านเข็ม ครอบคลุม 19.27%
9. รัสเซีย 27.03 ล้านเข็ม ครอบคลุม 10.81
10. เม็กซิโก 26.95 ล้านเข็ม ครอบคลุม 14.43%

ในขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 46 ของโลก ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 3.02 ล้านเข็ม คลอบคลุมไม่ถึง 3% ของประชากรทั้งหมด เพียงแค่ 2.93% เพียงเท่านั้น

โควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด