svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 25 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 281,070 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 25 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 281,070 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 25 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 14,849,519 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 593,981 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 2,288,728 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 4 ต.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 281,070 โดส

  • เข็มหนึ่ง 83,168 โดส
  • เข็มสอง 164,888 โดส
  • เข็มสาม 33,014 โดส

อินโฟกราฟฟิกอัพเดทฉีดวัคซีนโควิด-19 รายวัน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 14,849,519 โดส ภายใน 25 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 593,981 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 281,070 โดส

related