svasdssvasds

ปรับแนวทางการนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาเน้นตรวจ ATK

ปรับแนวทางการนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาเน้นตรวจ ATK

ปรับแนวทางการรับมือเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้น เน้นการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK

ภาพรวมแถลงข่าวล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด มีการปรับแนวทางการรับมือเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้น ชะลอและควบคุมเชื้อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่กระทบระบบการรักษาและเกินความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์

 

โดยการเน้นรับมือด้วยแนวทาง Home isolation (HI) และ Community isolation (CI) คัดกรองด้วย ATK First และใช้หน่วยประเมินอาการส่งเพื่อตัวต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินอาการตามระดับหนัก-เบา ของผู้ติดเชื้อแต่ละคน  
 

ขั้นตอนการเข้ารับรักษาตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด

QR code เพื่อสแกนเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านโดย สปสช

logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด