svasdssvasds

จัดอันดับประเทศที่ดึงดูดคนเก่งปี 2021 คุณภาพชีวิตที่ดีสำคัญในการตัดสินใจ

จัดอันดับประเทศที่ดึงดูดคนเก่งปี 2021 คุณภาพชีวิตที่ดีสำคัญในการตัดสินใจ

เปิดรายชื่อ ประเทศดึงดูดคนเก่ง อยากเข้ามาทำงาน พบว่า สวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับ 1 สมัยที่ 5 ติดต่อกัน ยุโรปภูมิภาคที่ดึงดูดคนเก่งได้มากที่สุดยึดครอง 10 อันดับแรกได้ทั้งหมด ส่วนไทยคงที่ในอันดับ 43 จากทั้งหมด 64 ประเทศ ผลสำรวจจาก World Talent Ranking 2021

ผลสำรวจจาก IMD ในหัวข้อ World Talent Ranking 2021 ที่ทำการสำรวจใน 64 ประเทศทั่วโลก พบว่า สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจให้คนเก่งมีความสามารถ และทักษะเฉพาะตัวสูงขับเคลื่อนถ่ายโอนไปยังประเทศต่างๆ นั่นก็คือ คุณภาพชีวิตที่ดี การทำงานที่หยืดหยุ่น และการเปิดโอกาสในการพัฒนาอบรมศักยภาพเพิ่มเติม โดยแนวโน้มหลังจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง และน้อยลงในกลุ่มที่ไม่มีการแข่งขัน

แม้ก่อนหน้านี้พบว่าค่าตอบแทนเป็นเบื้องหลังแรงผลักดันที่สำคัญในการตัดสินใจโยกย้ายปรับเปลี่ยนประเทศในการทำงาน แต่ในการสำรวจครั้งล่าสุดนี้พบว่า ใช้ไม่ได้กับวิถีชีวิตและแนวคิดของคนในปัจจุบัน 

บรรยากาศการทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้คนมีความสุขและอยากเข้ามาใช้ชีวิต ภาพจาก freepik

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่ในประเทศไว้ได้นาน นอกจากเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับนโยบาย ในการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจแก่แรงงานที่มีทักษะสูงรอบโลกซึ่งปัจจัยภายนอก เช่น เงินเดือน ความปลอดภัย หรือคุณภาพชีวิต อาจไม่พออีกต่อไป ต้องมีการทำงานที่ยืดหยุ่นคล่องตัว และเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม
 

โดยใช้เกณฑ์ในการวัดผล 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 

 • การลงทุนและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ 
 • การดึงดูดใจแรงงานต่างชาติ (เช่น คุณภาพชีวิต ภาษี และค่าครองชีพ) 
 • ความสามารถในการสร้างโอกาสงานและฝึกอบรมพนักงานใหม่

10 อันดับประเทศที่ดึงดูดคนเก่งและมีทักษะความสามารถสูง มีดังนี้

จัดอันดับประเทศที่ดึงดูดคนเก่งปี 2021 คุณภาพชีวิตที่ดีสำคัญในการตัดสินใจ

ส่วนในเอเชีย มี ฮ่องกง (11) และสิงค์โปร์ (12) ที่สามารถเกาะในอันดับต้นๆ ของตารางไว้ได้ เช็กอันดับทั้งหมดได้ ที่นี่

ทั้งนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างขานรับในการเป็น ประเทศดึงดูดคนเก่ง พนักงานที่มีความรู้เเฉพาะทางด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดพวกเขาให้เคลื่อนย้ายมาพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ เริ่มจากประเทศเทศใกล้ตัว เช่น 

สิงค์โปร์

 • มาตรการ Tech pass ดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง หรือผู้มีประสบการณ์บริหาร Tech company เข้ามาทำงานในประเทศ

ฮ่องกง

 • มีมาตรการ QMAS หรือ Quality Migrant Admission Scheme ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน เอไอ, 5G, ไซเบอร์ซีเคียวริตี้, ดาต้า อนาไลติกส์, ฟินเทค, ไบโอเทค, โรบอต, IC ดีไซน์ และไมโครอิเล็กซ์ทรอนิกส์

มาเลเซีย

 • จัดตั้งหน่วยงาน TalentsCorp  ออกนโยบาย
 • ให้คนต่างชาติทักษะสูง ถือวีซ่านาน 10 ปี
 • ดึงคนเก่งกลับมาทำงานในประเทศ 
 • ให้ทุนแก่นักเรียนไปศึกษาต่อเพื่อกลับมาทำงาน เป็นต้น

จีน

 • การออกวีซ่า 5-10 ปี สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่เข้ามาทำงานในประเทศ
 • เข้าออกจีนได้หลายครั้ง แต่ละครั้งอยู่ได้นานถึง 180 วัน
 • ตั้งโครงการ เพื่อดึง Talents กว่า 200 โครงการ เช่น โครงการ TTP มีการว่าจ้างนักวิจัยกว่า 7,000 ตำแหน่ง

สำหรับประเทศไทยทาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ออก 3 เครื่องมือที่จะเป็น ประเทศดึงดูดคนเก่ง ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานในไทย ไว้ดังนี้ 

 • อำนวยความสะดวกวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
 • Smart Visa ให้กับกลุ่มคนที่เป็น นักลงทุน ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน สตาร์ทอัพ
 • การออกวีซ่าพำนักระยะยาว (Long-term Residence Visa หรือ LTR) ให้กับกลุ่มที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง ผู้เกษียณอายุที่มีบำนาญสูง และพนักงานบริษัทชั้นนำที่เข้ามาทำงานในประเทศ

โดยมี 7 นิเวศน์เศรษฐกิจ  (Ecosystem) หรือเป็นนิเวศทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุนและการทำงานของบุคลากรทักษะสูง ต้องประกอบด้วย 7 เรื่องที่สำคัญ 

 1. ระเบียบราชการที่ทันสมัย
 2. โครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานด้านดิจิทัล 
 3. โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเฉพาะทาง เช่นห้องแล็บและการคมนาคมสะดวก 
 4. กฏระเบียบที่เอื้อต่อเศรษฐกิจ สตาร์ทอัพ
 5. นโยบายการจัดการดูแลแรงงานข้ามชาติ
 6. ความพร้อมของบุคลากรสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพียงพอกับความต้องการ 
 7. เงื่อนไขทางด้านภาษี 

ส่วนไทยก็คำถึงผลลัพธ์กระทบกับ ภาวะสมองไหล นอกจากเหตุผลทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดกลุ่มการรวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า ย้ายประเทศกันเถอะ แล้วนั้น ยังรวมถึงผู้บริหารประเทศในปัจจุบันและภาวะเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ที่มีผลกับการตัดสินใจ เริ่มต้นหรือโยกย้ายหาโอกาสในต่าง ประเทศดึงดูดคนเก่ง ที่มีเตรียมปัจจัยความพร้อมและนำเสนอตัวเลือกที่มากกว่า

ที่มา
1 2 3