svasdssvasds

ใครเคยถูกศาล รธน. สั่งให้หยุด-พ้นหน้าที่นายกฯ - รักษาการนายกฯ มาแล้วบ้าง ?

ใครเคยถูกศาล รธน. สั่งให้หยุด-พ้นหน้าที่นายกฯ - รักษาการนายกฯ มาแล้วบ้าง ?

4 บุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ต้องหยุด - พ้นจากการทำหน้าที่นายกฯ หรือรักษาการนายกฯ ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา , ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร , สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (สั่งยุบพรรค ส่งผลให้หลุดจากตำแหน่ง) และสมัคร สุนทรเวช

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยปมนายกฯ 8 ปี ซึ่งถือว่าเป็นคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าหากเป็นบุคคลที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกฯ และรักษาการนายกฯ เคยมีมาแล้ว 3 ราย ดังนี้

https://www.springnews.co.th/news/828788

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลที่เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นตำแหน่งนายกฯ - รักษาการนายกฯ

 วันที่ 9 ก.ย. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้ สมัคร สุนทรเวช พ้นจากตำแหน่งนายกฯ จากกรณีจัดทำรายการอาหาร เผยแพร่ทางโทรทัศน์ ซึ่งถือว่ามีความผิดรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 267

วันที่ 2 ธ.ค. 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกฯ หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน เหตุรองหัวหน้าพรรค กระทำความผิดตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง 2550 มาตรา 68 ประกอบมาตรา 237 วรรค 2

วันที่ 7 พ.ค. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นตำแหน่งนายกฯ เหตุมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 268 ประกอบ 266 (2) และ (3) จากการโยกย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี โดยมิชอบ

ใครเคยถูกศาล รธน. สั่งให้หยุด-พ้นหน้าที่นายกฯ - รักษาการนายกฯ มาแล้วบ้าง ?

related