svasdssvasds

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สร้างเมืองน่าอยู่ให้คนกรุง

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สร้างเมืองน่าอยู่ให้คนกรุง

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ของ ปตท. เป็นโครงการดูแลสังคม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น ในพื้นที่ ปตท. และสวนสาธารณะ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับการกักฝุ่นและลดมลพิษ

กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนกรุง คล้ายกับการเพิ่มปอดให้เมือง เพราะต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ฟอกอากาศ หากเป็นต้นไม้ใหญ่ก็จะให้ร่มเงาในระยะยาวด้วย 

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สร้างเมืองน่าอยู่ให้คนกรุง ปตท. ในฐานะหน่วยงานดูแลสังคมมาโดยตลอด  ร่วมมอบคุณภาพอากาศที่ดีให้คนกรุง ด้วยโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จัดพิธีเปิดโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร สนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าร่วมพิธีด้วย

"เป็นโครงการที่ดีมากๆ ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง และ การดูแลสุขภาพเมือง คือ การปลูกต้นไม้ ทุกอย่างต้องไปด้วยกัน ชีวิตคน ชีวิตเมือง ขอบคุณ ปตท. ที่มีโครงการดีๆ อย่างนี้ขึ้นมา อย่าหยุดแค่นี้นะครับ ท่าน CEO ทำเยอะๆ ต่อเนื่องทุกอาทิตย์ เป็นวันที่เราช่วยดูแลเมือง" เสียงชื่นชมและคำขอบคุณจากผู้ว่าฯ กทม.สำหรับการดำเนินโครงการ “ลมหายในเพื่อเมือง" ของ ปตท.

ผู้ว่าฯ กทม. และ CEO ปตท. ประสานกำปั้น แสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือเปิด โครงการ "ลมหายใจเพื่อเมือง" พร้อมรับมอบกล้าไม้เพื่อ kick off การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายและ ร่วมกันปลูกไม้ต้นแรก คือ  “ต้นรวงผึ้ง” นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ยังปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ขณะที่นายอรรถพล CEO ปตท. ปลูกต้นประดู่ป่า โดยวันแรก มีการปลูกต้นไม้นำร่อง กว่า 30 ชนิด มากกว่า 1,200 ต้น

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สร้างเมืองน่าอยู่ให้คนกรุง

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มต้นไม้ยืนต้น และ ไม้ที่มีอายุยาวให้กับ กทม. เพราะต้นไม้  100,000 ต้น ที่จะปลูกในพื้นที่ของ ปตท. และพื้นที่ของ กทม. เน้นปลูกเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มอายุยาว และ ไม้เถาที่มีเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น ต้นประดู่ป่า ต้นรวงผึ้ง ต้นไทรย้อยใบแหลม โดยนำร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. 

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สร้างเมืองน่าอยู่ให้คนกรุง

นอกจากนี้ ปตท. ยังร่วมกับ กทม. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ เช่น สวนจตุจักร สวนรถไฟ และ อีกหลายพื้นที่ที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ ซึ่ง ปตท. มองว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกจากลดมลพิษแล้ว  ยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา และ เพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมืองอีกด้วย

“ปตท. ขอขอบคุณ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และ ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง เพิ่มสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลก โดย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการลมหายใจเพื่อเมือง จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศน่าอยู่ต่อไป” นายอรรถพล กล่าว

สำหรับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ ปตท. มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ จนได้รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้มาเป็นสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ในปัจจุบัน

ปตท. พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยได้กำหนดกลยุทธ์ 3P ได้แก่

  • Pursuit of lower emissions ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • Portfolio Transformation ปรับพอร์ตการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • Partnership with nature and society ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่า ร่วมกับภาครัฐและชุมชน

มุ่งสู่การเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งดำเนินงานทั้งหมดจะร่วมผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ด้วย

ขณะเดียวกัน ปตท. ยังได้ดูแลสังคมไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ปตท. จัดโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย และ สนับสนุนโรงพยาบาลรวมทั้งบุคลากรการแพทย์ รวมทั้งจัดโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” ช่วยมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้มากกว่า 6 หมื่นคน

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สร้างเมืองน่าอยู่ให้คนกรุง

ปตท. จึงใช้โอกาสที่เปิดโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” มอบเงินสนับสนุนใน โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสักขีพยาน และ ศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้รับมอบจากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี ณ ที่ดิน ปตท. ถ.กำแพงเพชร 6 กรุงเทพมหานคร