svasdssvasds

GISTDA เผย 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ ปลาย ก.ย

GISTDA เผย 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ ปลาย ก.ย

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดเผยข้อมูล พื้นที่กปลูกข้าวจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ ที่กำลังจะเจอกับมวลน้ำก้อนใหญ่ ปลาย ก.ย. แต่ ณ เวลานี้ ทุ่งปลูกข้าวทั้งหมดเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 96.66 %

จากการแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เกี่ยวกับ 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ และอาจมี น้ำท่วม รวมถึงจับตาพายุ 2 ลูกจ่อเข้าไทย ซึ่งนั่นเป็นไปตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งเวลานี้ ไทยเจอฝนมากกว่าปกติ และมีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ได้มาอัพเดทสถานการณ์ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวจาก 10 ทุ่ง และจาก ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 22 กันยายน 2565 ได้ วิเคราะห์ภาพรวม 10 ทุ่งรับน้ำ  มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,202,490 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งสิ้น 914,422 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 883,873 ไร่  คิดเป็น 96.66% และอยู่ในระยะรอการเก็บเกี่ยว 30,549 ไร่ คิดเป็น 3.34% ดังนี้ 

 

ทุ่งเจ้าเจ็ด พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 444,508 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 351,737 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 341,154 ไร่ = 96.99 % / รอการเก็บเกี่ยว 10,583 ไร่ = 3.01 %
ทุ่งชัยนาทป่าสัก พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 86,301 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 63,953 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 60,101 ไร่ = 93.98 % / รอการเก็บเกี่ยว 3,852 ไร่ = 6.02 %
ทุ่งเชียงราก พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 49,618 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 34,696 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 34,326 ไร่ = 98.93 % / รอการเก็บเกี่ยว 370 ไร่ = 1.07 %
ทุ่งท่าวุ้ง พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 38,420 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 29,350 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 28,878 ไร่ = 98.39 % / รอการเก็บเกี่ยว 472 ไร่ = 1.61 %
ทุ่งบางกุ้ง พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 12,582 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 6,448 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 6,291 ไร่ = 97.57 % / รอการเก็บเกี่ยว 156 ไร่ = 2.43 %
ทุ่งบางกุ่ม พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 89,946 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 80,316 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 78,584 ไร่ = 97.84 % / รอการเก็บเกี่ยว 1,733 ไร่ = 2.16 %
ทุ่งบางบาล พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 27,615 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 15,104 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 15,104 ไร่ = 100 % 
ทุ่งป่าโมก พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 47,737 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 25,568 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 25,568 ไร่ = 100 % 
ทุ่งผักไห่ พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 155,863 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 126,671 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 124,638 ไร่ = 98.40 % / รอการเก็บเกี่ยว 2,032 ไร่ = 1.60 %
ทุ่งโพธิ์พระยา พื้นที่รับน้ำทั้งสิ้น 249,898 ไร่ / เพาะปลูกข้าว 180,579 ไร่ / เก็บเกี่ยวแล้ว 169,228 ไร่ = 93.71 % / รอการเก็บเกี่ยว = 6.29 %

นั่นหมายความว่า ยังมีโอกาส จากวันนี้ จนถึงช่วงปลายเดือน กันยายน และ วันที่พายุฝนพัดเข้าไทย ยังมีโอกาสพื้นที่การปลูกข้าว อาจจะเก็บเกี่ยว ไม่ได้ 3.34% 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำ ที่มีโอกาส น้ำท่วม ที่กำลังเกิดขึ้น หลายๆหน่วยงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

related