svasdssvasds

แผงโซลาร์เซลล์อัจฉริยะรูปทรง “ดอกทานตะวัน” สุดยอดแหล่งพลังงานทดแทน

แผงโซลาร์เซลล์อัจฉริยะรูปทรง “ดอกทานตะวัน” สุดยอดแหล่งพลังงานทดแทน

ย้อนดู สุดยอดแห่งพลังงานทดแทน แผงโซลาร์เซลล์อัจฉริยะรูปทรง ดอกทานตะวัน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เริ่มเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้ว และนี่ถือเป็นแหล่งพลังงานทดแทน เป็นการประหยัด และ keep the World ที่น่าสนใจมากๆ

แผงโซลาร์เซลล์อัจฉริยะรูปทรง “ดอกทานตะวัน” จำลองลักษณะการหันหน้าเข้าหาแสงแดดของดอกทานตะวัน และติดตามแสงอาทิตย์ได้โดยอัตโนมัติ สามารถปรับทิศทางและมุมโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ มุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ และเวลาที่แดดออกในฤดูกาลต่างๆ แบบเรียลไทม์

หยวนเทา เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอุรุมชี ให้ความเห็นว่า  “แผงโซลาร์เซลล์ดอกทานตะวันใช้โครงสร้างคล้ายกลีบดอกไม้ ซึ่งสามารถหมุน พับ หรือกางออก โดยกลีบดอกไม้จะกางออกตอนดวงอาทิตย์ขึ้น และพับตอนดวงอาทิตย์ตก หรือเมื่อเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายอย่างฝนตกลมแรง กลีบดอกจะพับเก็บอัตโนมัติได้ทันที”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ข้อดีของ แผงโซลาร์เซลล์ รูปทรง ดอกทานตะวัน 

แผงโซลาร์เซลล์ดอกทานตะวันแต่ละต้นสามารถผลิตพลังงานราว 9,855 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คำนวณจากเวลาที่แสงแดดออกเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน และหากคำนวณว่า 1 ครัวเรือนใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 6 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน จะพบว่าดอกทานตะวัน 2 ต้น สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แต่ละครัวเรือนได้มากถึง 3,285 วัน

 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการก่อสร้างและการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ดอกทานตะวันแล้ว การไฟฟ้าฯ จะทยอยสร้างเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บพลังงาน และอื่นๆ เพื่อเร่งพัฒนาโซลาร์เซลล์อัจฉริยะและการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์เซลล์อัจฉริยะรูปทรง “ดอกทานตะวัน” สุดยอดแหล่งพลังงานทดแทน Credit ภาพจาก Xinhua

โดย ปัจจุบันนี้ พยายามที่จะทำการศึกษาเพื่อนำเอาพลังงานทดแทนต่างๆ นี้มาใช้ให้มากขึ้น เช่นเดียวกับกรณี ที่จีนสร้าง โซลาร์เซลล์ดอกทานตะวัน และจะช่วยลดปัญหาในกรณีของการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังช่วยบรรเทามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

related