svasdssvasds

ขยะในทะเลไทย ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะย่อยสลาย แต่ทุกคนช่วยโลกได้ด้วย 3R

ขยะในทะเลไทย ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะย่อยสลาย แต่ทุกคนช่วยโลกได้ด้วย 3R

ขยะในทะเลไทย ต้องใช้เวลานานแค่ไหน กว่าจะย่อยสลาย บางชนิดอาจจะนานเป็น 100 ปี บางชนิดอาจจะย่อยสลายไม่ได้เลย ดังนั้น ทุกคนควรจะช่วย keep the World ด้วยการ รักษาสิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องช่วยร่วมมือกัน ไม่ให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็น ด้วยหลักการ 3R Reduce,Reuse และ Recycle

“ขยะ” เป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และขยะแต่ละชนิดต้องใช้เวลาในการย่อยที่แตกต่างกัน แล้วยิ่งหากขยะทั้งหลายทั้งปวงต้องไหลลงไปในทะเล จนกลายเป็น ขยะทะเล แล้ว  ช่วงเวลาในการย่อยสลาย อาจจะต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานออกไปอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พวกเราทุกคน ต้องช่วยร่วมมือกัน ไม่ให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็น

ขยะทะเล ถือเป็น ปัญหามลภาวะในทะเลที่กำลังก่อตัวขึ้น และมีส่วนทำให้สัตว์น้ำหลายล้านตัวล้มตายทุกๆปี  ขยะแค่ไม่กี่ชิ้น แต่เมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆ ในเวลาต่อมา ขยะทะเล มันจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทะเลและสัตว์น้ำอย่างมาก  อาจทำให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลผิดเพี้ยนไปจากเดิม

ดังนั้น ทางแก้ไขที่ดีที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้นั่นคือ ลดปริมาณขยะทะเล ต้องมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการลดการใช้วัสดุที่จะเป็นขยะ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาดูกันว่า ขยะทะเลไทย แต่ละชนิด ต้องใช้เวลาเนิ่นนานเท่าใด กว่าจะย่อยสลายได้  บางชนิดอาจจะใช้เวลาเป็นร้อยปี บางชนิดอาจจะไม่สามารถย่อยสลายเลยก็ได้ และ ขยะทะเลเหล่านี้ อาจจะ ทำให้เกิด เกิดไมโครพลาสติก  ทำให้ สัตว์ทะเลเสียชีวิต และทำให้ ระบบนิเวศเสีย เลยทีเดียว
.
โดยขยะทะเลแต่ละชนิด มีเวลาในการย่อยสลายแตกต่างกัน อาทิ 

ก้นบุหรี่ ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน 12 ปี 
หลอดพลาสติก ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน  200 ปี 
เศษอวน ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน  600 ปี 
กระป๋องอะลูมิเนียม ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน  200 ปี 
ฝาขวดน้ำ ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน 400 ปี 
ถุงพลาสติก ต้องใช้เวลาย่อยสลาย นาน 400 ปี  (สัตว์ทะเลอาจกินเข้าไปได้) 
ขวดแก้ว  :  ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ 
กล่องโฟม : ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ขยะในทะเลไทย  ต้องใช้เวลานานแค่ไหน กว่าจะย่อยสลาย

•ขยะแบบไหนดี ขยะแบบไหนเป็นปัญหาหนัก ?

วัสดุแต่ละประเภทมีดีและมีเสียแตกต่างกันออกไป อาทิ พลาสติกยืดหยุ่นแข็งแรง แต่ใช้เวลาย่อยสลายนาน ตกค้างสิ่งแวดล้อม อันตรายต่อสัตว์ ขยะธรรมชาติย่อยสลายง่าย ไม่อันตรายต่อสัตว์ แต่หากมากเข้าก็ก่อก๊าซโลกร้อนได้ แก้วอลูมิเนียมใช้พลังงานผลิตเยอะ คงทน ไม่ย่อยสลาย แต่รีไซเคิลได้เรื่อยๆ

• ประเด็นปัญหาขยะ คืออะไร 

ทั้งนี้ วัสดุแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน บางประเภทย่อยไม่ได้ แต่ใช้ซ้ำ นำไปรีไซเคิลได้ บางประเภทถูกสร้างมาเพื่อใช้ครั้งเดียวทิ้ง และย่อยสลายไม่ได้ ปัญหาที่เหลือคงเป็นพฤติกรรมการใช้แล้วทิ้งอย่างมหาศาลของเรา รวมถึงทิ้งไม่ถูกที่ กำจัดขยะไม่ถูกทาง หรือการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยขยะที่ถูกผลิตออกมาแล้วควรจะถูกทิ้งให้ถูกที่ เพื่อการกำจัดที่ถูกทาง และมีการพัฒนาการจัดการขยะประเภทต่างๆ

• แก้ปัญหาขยะอย่างไร
 
โดยการทำหลักการง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ ในแนวทาง keep The World คือ  3R | Reduce ลดสร้างขยะ หันใช้วัสดุเป็นมิตร | Reuse ใช้ซ้ำ นำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ | Recycle เก็บ ทิ้ง จัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้ขยะได้ไปเกิดใหม่

ที่มา https://www.norwexmovement.com/how-long-until-gone/

https://bit.ly/3ST8I1G

https://w2egame.erc.or.th/article17.php

related