svasdssvasds

ศูนย์สื่อเอเปค 65 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 1,663 ต้น

ศูนย์สื่อเอเปค 65  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 1,663 ต้น

ศูนย์สื่อมวลชนเอเปค 2565 ถือได้ว่า มีส่วนช่วยในการรักษ์โลก keep The World เพราะเวลานี้ นับตั้งแต่เริ่มการประชุมมา มีมาตรการต่างๆ ที่สามารถ ช่วย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้ว เทียบเท่า ปลูกต้นไม้ 1,663 ต้นเลยทีเดียว

การประชุมเอเปค 2565 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ นับเป็นวาระที่สปอร์ตไลท์จากทุกๆส่วน รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วย โดยในการประชุมเอเปคครั้งนี้ หนึ่งสิ่งที่ได้รับการสนก็คือศูนย์สื่อมวลชน ที่มีการชูว่า เป็นศูนย์สื่อมวลชนในแนวทางรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์สื่อมวลชน การประชุมเอเปค 2565 มีการตั้งศูนย์สื่อมวลชนขนาดใหญ่ ที่ สามารถรองรับจำนวนคนได้ กว่า 2,000 คน ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยศูนย์สื่อมวลชนของการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ มีนโยบายลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งการแยกประเภทของขยะ การใช้วัสดุหมุนเวียน เช่น ของที่ระลึกสื่อมวลชน จะเป็นกระเป๋าที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ขวดน้ำที่ทำจากเม็ดพลาสติดผสมฟาง และซองใส่บัตรจากหนังรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังมีโต๊ะ-เก้าอี้ จากกระดาษลัง อีกด้วย ในส่วน การทำอาหาร ก็จะใช้วัตถุดิบรักษาสิ่งแวดล้อม
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ 3 วันที่ผ่านมา  ศูนย์สื่อมวลชน ได้ช่วยกันลดการปลดปล่อยคาร์บอนลงจากยอดที่ประมาณการไว้ได้ถึง 14,969.02 kgCO2e (เทียบได้กับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 1,663 ต้น) จึงทำให้ศูนย์สื่อมวลชนปลดปล่อยคาร์บอนเพียง 1,224,620 kgCO2e ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

เอเปค 65 : ศูนย์สื่อมวลชนรักษ์โลก ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้ว เทียบเท่า 1,663 ต้น

เอเปค 65 : ศูนย์สื่อมวลชนรักษ์โลก ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้ว เทียบเท่า 1,663 ต้น

• มาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการประชุมระดับโลก จะมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ เพื่อเป็นการเดินสู่จุดมุ่งหมาย สู่การ Keep The World 

- ไม่ใช้กระดาษ
- วัสดุเป็นรีไซเคิลหมด หลีกเลี่ยงวัสดุที่เป็นซิงเกิล ยูส
- การขนส่งทั้งหมด ใช้รถ EV เหมือนในการประชุม COP26 ที่กลาสโกลว์ สก๊อตแลนด์
- ใช้ไฟเป็น LED ถ้าไม่เดินไปไฟจะปิดอัตโนมัติ
- ควบคุมอุณหภูมิ
- เรื่องขยะจากอาหาร บริโภคแบบไม่ให้เหลือ 
- วัสดุต่างๆ ใช้กรอบเดียวกับ การประชุม Cop 26 ที่สกอตแลนด์  และ Cop 27 ที่อียิปต์
- การเดินทางเน้นที่จำเป็นจริงๆ พยายามให้การเดินทางอยู่ที่เดียวกันให้มากที่สุด
- ผู้จัดจะต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิต ที่ปลดปล่อยไปจากการประชุม ที่ผ่านมาการจัดประชุมเอเปคป่าไม้ มีการปล่อยคาร์บอนฯ ไป 101 ตัน ไทยจึงต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาจากโครงการของ energy agency ด้วยราคาที่สูงพอสมควร

related