svasdssvasds

ทะเลสาบน้ำอุ่น อิสซีค คูล ในคีร์กีซสถาน กลายเป็นน้ำแข็ง เจออุณหภูมิ -30 °C

ทะเลสาบน้ำอุ่น อิสซีค คูล ในคีร์กีซสถาน กลายเป็นน้ำแข็ง เจออุณหภูมิ -30 °C

เรื่อง Climate Change เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกพูดถึงในวงกว้าง และมันคือ "ภัย" ที่กำลังคุกคามชีวิตของผู้คนทุกมุมโลก แบบที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ล่าสุด มีอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่สะท้อนให้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบสุดขั้ว

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คีร์กีซสถาน หนึ่งในประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียต และอยู่ในเอเชียกลาง เพิ่งเจอกับเหตุการณ์ สภาพอากาศหนาวจัด จนทำให้ ทะเลสาบน้ำอุ่น "อิสซีค คูล" Issyk – Kul  ได้กลายเป็น “น้ำแข็ง” ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว 

โดยปกติแล้ว ทะเลสาบที่ชื่อว่า “อิสซีค คูล” (Issyk – Kul) ในคีร์กีซสถานแห่งนี้ จะเป็นทะเลสาบน้ำอุ่น แต่ในช่วงนี้ได้กลายเป็นทะเลสาบน้ำแข็งไปแล้ว เพราะสภาพอากาศหนาวเย็นจัดสุดขั้ว 

ทราบหรือไม่ว่า ทะเลสาบ “อิสซีค คูล” (Issyk – Kul) ในคีร์กีซสถาน  ถูกตั้งชื่อตามลักษณะของน้ำในทะเลสาบ มีความหมายว่า “ทะเลสาบน้ำอุ่น”  เนื่องจากนับตั้งแต่ค้นพบทะเลสาบแห่งนี้  ไม่เคยมีแม้สักปีเดียวที่น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ จะกลายเป็นน้ำแข็ง 

ทะเลสาบน้ำอุ่น อิสซีค คูล ในคีร์กีซสถาน ต้องกลายเป็นน้ำแข็ง เพราะ เจออุณหภูมิ -30 °C นี่เป็นสัญญาณสะท้อน โลกรวนไปหมดแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

และด้วยความอุ่นของกระแสน้ำในทะเลสาบ“อิสซีค คูล” แห่งนี้ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แม้ว่าทะเลสาบแห่งนี้จะมีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในดินแดนทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็ไม่เคยกลายสภาพเป็นน้ำแข็งมาก่อน

โดยในช่วงที่ผ่านมา ทะเลสาบ อิสซีค คูล ( Issyk – Kul  มีอุณหภูมิหนาวจัด ถึง -30 องศาเซลเซียส หรือ - 22 องศาฟาเรนไฮธ์  นอกจากนี้ ทะเลสาบ‘อิสซีค คูล จัดเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับ 7 ของโลก และยังเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากทะเลแคสเปี้ยน 

ทะเลสาบน้ำอุ่น อิสซีค คูล ในคีร์กีซสถาน ต้องกลายเป็นน้ำแข็ง เพราะ เจออุณหภูมิ -30 °C นี่เป็นสัญญาณสะท้อน โลกรวนไปหมดแล้ว

สิ่งที่เกิดขึ้นกับ ทะเลสาบน้ำอุ่น "อิสซีค คูล" Issyk – Kul ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของโลก ซึ่งถึง  ณ จุดนี้แล้ว ทั่วทุกมุมโลกก็มีสิทธิ์เจอกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างสุดขั้วไม่ต่างกัน เรื่อง Climate Change มันเป็นเรื่องของคนทั้งโลก และ ประเทศไทยก็มีโอกาสมากขึ้น ที่จะเจอกับ เหตุการณ์ในลักษณะอุณหภูมิแปรปรวนแบบนี้ 

ที่มา tvpworld

related