svasdssvasds

เชียงใหม่ดัชนีคุณภาพอากาศแย่ ที่ 3 ของโลก PM 2.5 23 มี.ค. กทม.ไม่เกินมาตรฐาน

เชียงใหม่ดัชนีคุณภาพอากาศแย่ ที่ 3 ของโลก  PM 2.5 23 มี.ค. กทม.ไม่เกินมาตรฐาน

PM 2.5 วันนี้ กรุงเทพฯ วันที่ 23 มี.ค 66 พื้นที่กรุงเทพ ไม่มีพื้นที่ใดเกินมาตรฐานเลย ในช่วงเช้า โดยการตรวจวัดทำในช่วง 05.00-07.00 น. อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ หากวัดคุณภาพอากาศ AQI แล้ว เช้านี้ รั้งเมืองอันดับ 3 ของโลก ที่คุณภาพอากาศแย่ .

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 23  มีนาคม 2566 พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ 12 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน
แพร่
เลย
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
บึงกาฬ

หนองคาย
พะเยา
น่าน

 


นครพนม
ตาก

โดย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานที่บริเวณ  ดังนี้ 

ต.เวียงใต้ อ.ปาย, แม่ฮ่องสอน, ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน,ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน,ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่,ต.กุดป่อง อ.เมือง, เลย,ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่,ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่,ต.หางดง อ.ฮอด, เชียงใหม่,ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่,ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่,ต.เวียง อ.เชียงของ, เชียงราย,ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย,ต.เวียง อ.เมือง, เชียงราย, ต.มีชัย อ.เมือง, หนองคาย,ต.ลี้ อ.ลี้, ลำพูน,ต.บ้านกลาง อ.เมือง, ลำพูน,ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา,ต.บึงกาฬ อ.เมือง, จ.บึงกาฬ ,ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ, น่าน,ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน,ต.ในเมือง อ.เมือง, นครพนม, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด, ตาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้  หากวัดตามดัชนีคุณภาพอากาศ AQI แล้ว  เชียงใหม่ ยังมีคุณภาพย่ำแย่ อยู่ที่ 163 AQI เป็นรองเพียงเมือง ลาฮอร์ ปากีสถาน 182 AQI , เดลี อินเดีย 166 AQI 

เชียงใหม่คุณภาพอากาศแย่ AQI  อันดับ 3 ของโลก

ขณะที่ ในกรุงเทพ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 17-35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
    1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)


        ในช่วงวันที่ 23-29 มี.ค.2566 มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพอากาศเปิด ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 เกิดการสะสมตัวมีแนวโน้มลดลง มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งที่ควรระวังโรคลมแดด และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
ช่วงวันที่ 24 มี.ค.2566 เป็นต้นไป สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ 

PM 2.5 วันนี้ 23 มี.ค. กทม. PM2.5 ไม่เกินมาตตรฐาน ขณะที่ เชียงใหม่ดัชนี คุณภาพอากาศ  AQI  แย่ อันดับ 3 ของโลก

ช่วงวันที่ 24 มี.ค.2566 เป็นต้นไป สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ 

   2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 จุด เวลา 01.38 น. บริเวณแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก (เพลิงสงบแล้ว)

 3. แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
     - แอปพลิเคชัน AirBKK
     - www.airbkk.com
     - www.pr-bangkok.com
     - FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
     - FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
     - FB: กรุงเทพมหานคร
     - LINE ALERT
     - LINE OA @airbangkok
      เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 
.
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue

แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ และกรมอุตุนิยมวิทยา

related