svasdssvasds

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 25 มี.ค. กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาคเหนือยังคงอ่วม

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 25 มี.ค. กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาคเหนือยังคงอ่วม

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 25 มีนาคม 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 - 50 มคก./ลบ.ม. ส่วนภาคเหนือยังคงพบค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ 12:00 น สรุปดังนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 - 50 มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 25 มี.ค. กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาคเหนือยังคงอ่วม

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.มุกดาหาร และ จ. ขอนแก่น

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 25 มี.ค. กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาคเหนือยังคงอ่วม

ภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 28 - 367 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 35 - 152 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17 - 41 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 24 มคก./ลบ.ม. และภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 23 มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 25 มี.ค. กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาคเหนือยังคงอ่วม

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

คำแนะนำทางสุขภาพ

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
  • ติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK