svasdssvasds

ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่อันดับ 2 ของจีน ระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่อันดับ 2 ของจีน ระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

จีน เผย ทะเลสาบต้งถิง ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน มีระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

สำนักทรัพยากรน้ำมณฑลหูหนาน (Department of Water Resources of Hunan Province) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน เปิดเผยว่า ทะเลสาบต้งถิง (Dongting Lake) ทะเลสาบน้ำจืด (Freshwater Lake) ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน มีระดับน้ำต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและปริมาณน้ำฝนที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

สำนักฯ เผยว่า ระดับน้ำที่สถานีอุทกวิทยาเฉิงหลิงจี (Chenglingji Hydrological Station) ของทะเลสาบต้งถิง ลดเหลือเพียง 23.15 ม. เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กว่า 6.29 เมตร

ข้อมูลจากสำนักอุทกวิทยาและสำนักอุตุนิยมวิทยา (Hydrology and Meteorological Departments) เผยปริมาณ น้ำฝนสะสมในหูหนาน อยู่ที่ 70 ม.ม. ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากเวลาเดียวกันของช่วงปีก่อนหน้า 67.5%

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ขณะที่ปริมาณน้ำฝนสะสมของภูมิภาคระดับอำเภอกว่า 101 แห่งในหูหนาน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงปีก่อนหน้ากว่า 40%

สำนักอุทกวิทยาของหูหนาน (Provincial Hydrological Department) คาดการณ์ว่าระดับน้ำในทะเลสาบต้งถิงจะลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งอันยืดเยื้อ โดยระดับน้ำที่สถานีอุทกวิทยาเฉิงหลิงจี อาจลดเหลือราว 22.6 ม. ภายในสิ้นเดือน ส.ค.

related