svasdssvasds

รมว.เกษตรฯ ยัน ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด พร้อมรับมือ 24 ชั่วโมง

รมว.เกษตรฯ ยัน ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด พร้อมรับมือ 24 ชั่วโมง

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยัน ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังน้ำฝนตกหนักต่อเนื่อง ขอให้พี่น้องประขาชนมั่นใจ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 14 - 18 ก.ย. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์

รมว.เกษตรฯ ยัน ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

 

บทความที่น่าสนใจ

และให้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดัน ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งให้เร่งรีบแก้ไขปัญหาในจุดที่มีน้ำท่วม ให้กลับเข้าสู่สภาวะปรกติโดยเร็ว ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานและพนังกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

โดยพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 อย่างเคร่งครัด ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างทันท่วงที 

รมว.เกษตรฯ ยัน ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (15 ก.ย.65) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 51,600 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68  ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 24,491 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 14,603  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59  ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 10,268  ล้าน ลบ.ม.

ด้านการช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบระบบชลประทาน สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำต่างๆ ที่มีจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความพร้อมในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ  เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ ให้พร้อมใช้งานและเข้าไปสนับสนุนการระบายน้ำได้ตลอดเวลา

รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจตกลงมาเพิ่มได้อีกในระยะต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

รมว.เกษตรฯ ยัน ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

รมว.เกษตรฯ ยัน ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

related